Spørsmål til refleksjon – Språk og identitet

  • Hvordan kommer barnas oppfatninger av egen identitet til uttrykk i barnehagen?
  • På hvilke måter står barnehagepersonalet i en maktrelasjon til barnet?
  • Hva kjennetegner anerkjennende væremåter?
  • Hvordan kan personalet anerkjenne barns ulike erfaringer?
  • Hvordan kan barnehagepersonalet synliggjøre alle barnas språklige kompetanser?