Filmer – Språk i lek og aktivitet

Filmen handler om hvordan personalet kan legge til rette for lek og bidra til at alle barn får tilgang til barnehagens leke- og språkmiljø.

Skal vi leke butikk

Filmens varighet, ca. 8 minutter

Filmen viser hvordan barnehagen åpner opp for at barna får benytte sine ulike språk i rolleleken. Dette bidrar til å styrke både deres flerspråklige utvikling og lekeferdigheter. Barnehagen har tatt utgangpunkt i barnas egne erfaringer og lagt til rette for butikklek. Foreldrene har bidratt aktivt i arbeidet med å lage plakater til butikken og ved å ta med varer og utstyr som barna kan bruke i leken.

Refleksjonsspørsmål til filmen

  • Hvorfor er bruk av konkreter viktig når barn ikke behersker så godt norsk?
  • Hvordan kan morsmålet bidra til forståelsen av det norske språket?
  • Hvordan kan barnehagen støtte opp om morsmålet uten voksne som deler barnas
  • morsmål?
  • Barna leker blant annet med materiell de har fått med hjemmefra og som synliggjør
  • flere språk og skrifttyper. Hvilken betydning kan det ha for barnas språklige
  • interesse?
  • Barnehagestyreren sier at flere barn deltar i leken nå enn tidligere. Hva kan det
  • henge sammen med?

Spørsmål til refleksjon (pdf)