Filmer – Språkutviklende samtaler

Her kan dere se tre korte filmer som handler om samtaler i barnehagen i ulike sammenhenger. Det ligger også forslag til refleksjonsspørsmål til hver av filmene. Spørsmålene kan printes ut.

I denne filmen snakker Veslemøy Rydland, professor ved Institutt for pedagogikk, UiO om hvordan barn lærer språk gjennom å oppdage verden rundt seg. Hun løfter fram hvilken betydning et rikt og variert språk har for det enkelte barnets språklige utvikling.

Filmens varighet, ca. 4 minutter.

Helle Ibsen, faglig rådgiver for barnehagene i Bærum, snakker om språkutviklende samtaler og betydningen av at barnet blir sett, hørt og bekreftet i samtalen.

Filmens varighet, ca. 4 minutter.


Filmen viser barn og voksne som snakker sammen rundt spisebordet om hva de har lekt og opplevd i løpet av dagen. Her åpnes det for at flere språk kan inngå i samtalen.

Filmens varighet, ca. 1,5 minutt.