Filmer – Språkutviklende samtaler

Filmen viser barn og voksne som snakker sammen rundt spisebordet om hva de har lekt og opplevd i løpet av dagen. Her åpnes det for at flere språk kan inngå i samtalen.

Filmens varighet 1,5 minutter

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan kan personalet bidra til at barn med ulik kompetanse i norsk får delta i samtaler under måltidet?