Covid-19 og smittevern på flere språk

Her finner du plakater, informasjonsskriv og filmer som kan brukes til å snakke med foreldre, barn og elever/deltakere om korona.

skoleelever med munnbind krysser veien. Sett bakfra.
Foto: davit85, AdobeStock

Vi har oppdatert vår samling med materiell om korona på flere språk. Her er det plakater, informasjonsskriv og filmer som kan brukes i kommunikasjon med både foreldre, barn og elever/deltakere i oppstarten av nytt barnehage- og skoleår.

Informasjon til foreldre på flere språk

Korona – informasjon til foreldre om skolehverdagen: Utdanningsdirektoratet har laget et informasjonsskriv som kan brukes for å informere foreldre. Skrivet er oversatt til flere språk.

Informasjon til foreldre om koronasmitte og tiltak: Informasjonsskriv til foreldre på flere språk med vanlige spørsmål om koronasmitte på Tema Morsmål. Noen av skrivene har lydstøtte.

Plakater og brosjyrer på flere språk

Håndhygiene i barnehagen på flere språk: På Tema Morsmål finner du nedlastbare plakater som viser ulike situasjoner barna skal vaske hendene når de er i barnehagen. Plaklatene kan brukes i barnehagen sammen med barna, henges opp eller deles ut til foresatte. 

Plakater og informasjonsmateriell (covid-19): Plakater og informasjonsmateriell for nedlasting på en rekke språk fra Helsedirektoratet.

Hjemmekarantene og isolasjon: Folkehelseinstituttet har lagt ut informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på en rekke språk. Informasjonen kan lastes ned i PDF-format.

Brosjyre om litt, mye eller helt avstand: Brosjyre med informasjon om hvor mye avstand man skal holde til andre mennesker for å ikke bli smittet, eller ikke smitte andre, på ulike språk fra Folkehelseinstituttet.

Koronavettregler på flere språk

Plakater med koronavettregler fra Røde Kors
Koronavettregler på flere språk fra Røde Kors

Filmer om korona på flere språk

Filmer om karantene og isolasjon ved koronavirus: Folkehelseinstituttets informasjon om hjemmekarantene og isolasjon fortalt på flere språk.

Ny i Norge – nyheter på flere språk: NRKs Ny i Norge legger ut nyhetssaker på arabisk, dari, kurdisk, somali og tigrinja.

Hvordan snakke med barn om korona?

Tips til hvordan du kan snakke med barn om korona: Redd barna har seks tips til hvordan man kan snakke med barn om koronaviruset. Tipsene kan lastes ned i PDF på 15 språk.