Marit Lunde er NAFOs nye senterleder

Marit Lunde begynner i stillingen som senterleder for NAFO 1. januar 2023. 

Bilde av Marit Lunde
Foto: Solfrid Hartberg / OsloMet

Marit Lunde begynner i stillingen som senterleder for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 1. januar 2023. 

Bakgrunn fra Osloskolen

Lunde har jobbet ved NAFO siden 2011. Tidligere har hun jobbet som lærer i Osloskolen. 

– Det var i møte med elevene jeg fikk interesse for norsk som andrespråk og flerkulturelle og flerspråklige perspektiver, forteller Lunde 

Leder fleksibel opplæring

Hos NAFO har Lunde jobbet som rådgiver, seniorrådgiver og senere som avdelingsleder. Hun har blant annet jobbet med nettsidene morsmål.no og Skolekassa. Siden 2014 har hun vært prosjektleder for Fleksibel opplæring som er en digital skole som tilbyr tospråklig opplæring for skoler som ikke har klart å få tak i tospråklige lærere. Til nå har rundt 800 elever over hele landet fått tospråklig fagopplæring gjennom Fleksibel opplæring. 

– Det er veldig motiverende å se at NAFO bidrar til at flerspråklige barn, elever og deltakere med behov for tilpasninger får et godt opplæringstilbud. Jeg blir også motivert av den gode samarbeidsånden vi har på NAFO som gjør at vi får løst oppgavene vi har med høy kvalitet.  

Vektlegger samarbeid

I tiden fremover vil Lunde fokusere på samarbeid og kontakt med praksisfeltet for å sikre at NAFO når ut og løser sitt samfunnsoppdrag. 

– NAFO har et viktig samfunnsoppdrag hvor vi skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå. Dette oppdraget må vi løse på flere måter. Vi må jobbe for at flere ansatte i barnehage, skole og andre utdanningsinstitusjoner kjenner til oss og tar i bruk de ressursene vi har. Jeg tror også det blir viktig med et tettere samarbeid med de andre instituttene på vårt eget fakultet, og andre sentrale aktører på feltet. Det er sentralt at NAFO er tett på praksisfeltet slik at vi kontinuerlig vet hvilke utfordringer ansatte i barnehager og skoler møter, slik at vi kan bistå på en best mulig måte.