Ny rapport om nyankomnes opplæringstilbud

NIFU har lansert rapporten «Norskinnlæring, faglig utvikling og nye venner – er det mulig på samme tid?»

skoleelever
Foto: Taylor Flowe / Unsplash

Tirsdag 17. januar 2023 lanserte NIFU rapporten Norskinnlæring, faglig utvikling og nye venner – er det mulig på samme tid? Rapporten er en del av prosjektet Forskning på opplæringstilbud til nyankomne elever, som NIFU med samarbeidspartnere, utfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.  

NIFU-rapporten omhandler organisering, andrespråksdidaktiske praksiser, lærerkompetanse, tiltak for sosial inkludering og erfaringer med ulike opplæringsmodeller for nyankomne elever til Norge. 

Hva kjennetegner gode opplæringstilbud?

Prosjektet søker svar på hva som kjennetegner gode opplæringstilbud for nyankomne elever og peker på de vilkår som synes avgjørende for at nyankomne elever skal få et godt opplæringstilbud i Norge. Resultatene er basert på skolebesøk i grunn- og videregående skoler med observasjon av undervisning, intervjuer av elever, lærere, skoleledere og -eiere, i tillegg til spørreundersøkelser. 

Språklige, faglige og sosiale behov

Rapporten viser at skolen trenger et system for å ta imot nyankomne elever på en god måte, der ivaretakelse av elevenes språklige, faglige og sosiale behov, og balansen mellom disse, er utgangspunktet for god opplæring. 

Suksessfaktorer

Fordi nyankomne elever er en lite heterogen gruppe med ulike skole- og migrasjonserfaringer, trenger lærerne ulike tilnærminger for å møte elevenes opplæringsbehov. Lærerkompetanse, god klasseledelse, tydelig struktur og evnen til å improvisere i undervisningen er avgjørende for opplæringens kvalitet. I tillegg trekkes tilgang på morsmålstøtte i form av flerspråklige ressurser i ulike fag og flerspråklige lærere og assistenter, frem som en suksessfaktor i rapporten. 

Anbefalinger

Rapporten påpeker at forutsigbarhet, støtte og trygghet er viktigere enn tilbudstypene, og at en gjennomtenkt plan for hvordan en best skal ivareta balanse mellom språklig, faglig og sosial integrering er nødvendig for at nyankomne elever kan bli fullverdige medlemmer i skolefellesskapet. Avslutningsvis oppfordres utdanningsmyndighetene til å utvide tilgangen til formelle utdanninger innen andrespråkspedagogikk og vurdere formelle krav til lærerkompetanse for lærere som møter nyankomne elever i norsk skole. 

Webinar: Hva skal til for at nyankomne elever med innvandrerbakgrunn får god opplæring?

I dette webinaret presenterer forskere fra NIFU resultater fra rapporten:

Les mer

Les mer om rapporten «Skolen trenger et system for å ta imot nyankomne elever» (nifu.no)

Les hele rapporten (nifu.no)