Nye Bildetema på over 20 språk!

Den flerspråklige bildeordboka Bildetema er tilgjengelig på over 20 språk. Ordboka er gratis og fritt tilgjengelig og kan brukes i barnehage, skole og voksenopplæring.

Skjermdump av forsiden til nettstedet Bildetema. Vi ser en språkmeny med 20 ulike språk og bilder med ulike temaer.
Den flerspråklige bildeordboka Bildetema er nå tilgjengelig på 20 språk.

Besøk Bildetema her:
Bildetema – Norge (bokmål)
Bildetema – Norge (nynorsk)

Hva er Bildetema?

Bildetema er en flerspråklig bildeordbok med bilder, tekst og lyd inndelt etter temaer. Bildeordboka er gratis og fritt tilgjengelig og kan være et utgangspunkt for arbeid med språk i barnehage, skole og voksenopplæring. Den inneholder et grunnleggende ordforråd bestående hovedsakelig av substantiv og adjektiv. Bildetema inneholder om lag 1200 ord fordelt på 21 temaer.

Les også: Bruk Bildetema i barnehagen

Tilgjengelig på mer enn 20 språk

Bildetema utvides med stadig flere språk. I løpet av de siste månedene har språkene dari, filipino, fransk, kurdisk (sorani), pashto, rumensk, spansk, tyrkisk og vietnamesisk blitt lagt til. Fra før har Bildetema språkene norsk (bokmål og nynorsk), arabisk, dansk, engelsk, islandsk, litauisk, nordsamisk, polsk, russisk, somali, svensk, tigrinja og ukrainsk. Det jobbes med å legge til enda flere språk i løpet av høsten.

Omfattende revisjon

Bildetema har gjennomgått en omfattende revisjon i perioden 2020 til i dag. Temaer og ordforråd er revidert, alle bilder er skiftet ut, og det er bygget opp en helt ny teknisk løsning. Nye Bildetema har ulike funksjoner, blant annet mulighet for å se flere bilder per ord, utskriftsfunksjon, valgfri visning av ord og ubestemte artikler.

Et nordisk samarbeid

Bildetema driftes av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet – storbyuniversitetet i Norge i samarbeid med Institutet för språk och folkminnen (Isof) i Sverige, Center of Language and Literacy på Island og Nationalt Videncenter for Læsing i Danmark. Alle de fire institusjonene jobber med styrking av språkferdigheter blant barn, unge og voksne.

Finansiert av Nordplus og Kunnskapsdepartementet

Det nordiske samarbeidet rundt revisjonen av Bildetema har vært finansiert av prosjektmidler fra Nordplus. Utvikling og drift av Bildetema for øvrig finansieres av faste tildelinger fra Kunnskapsdepartementet i Norge.

Gi oss tilbakemelding

Bildetema er under utvikling og oppdateres jevnlig med nye bilder og språk. Gi oss gjerne en tilbakemelding dersom dere finner feil eller mangler i Bildetema. Send en e-post til bildetema@oslomet.no