Nye Bildetema er her!

En helt ny versjon av den flerspråklige bildeordboka Bildetema er nå klar for bruk i barnehage, skole og voksenopplæring.

Bildetema på iPad
Foto: Elise Wagner Finnanger

En helt ny versjon av den flerspråklige bildeordboka Bildetema er nå klar for bruk i barnehage, skole og voksenopplæring.

Besøk Bildetema her:
Bildetema – Norge (bokmål)
Bildetema – Norge (nynorsk)

Hva er Bildetema?

Bildetema er en flerspråklig bildeordbok med bilder, tekst og lyd inndelt etter temaer. Bildeordboka kan være et utgangspunkt for arbeid med språk i barnehage, skole og voksenopplæring. Den inneholder et grunnleggende ordforråd bestående hovedsakelig av substantiv og adjektiv. I skrivende stund inneholder Bildetema om lag 1200 ord fordelt på 21 temaer.

Det er viktig at barn og unge som kommer til Norge har gode hjelpemidler for å forstå og bli forstått. Jeg er glad for at Bildetema nå også finnes på russisk og ukrainsk, noe som vil være til stor hjelp for mange nyankomne barn og unge fra Ukraina.

Kunnskapsminister Tonje Brenna

Hva er nytt?

Bildetema har gjennomgått en omfattende revisjon i perioden 2020 til i dag. Temaer og ordforråd er revidert, alle bilder er skiftet ut, og det er bygget opp en helt ny teknisk løsning. Nye Bildetema har ulike funksjoner, blant annet mulighet for å se flere bilder per ord, utskriftsfunksjon, valgfri visning av ord og ubestemte artikler.

Tilgjengelig på 13 språk, og flere kommer

Bildetema er nå tilgjengelig på norsk (bokmål/nynorsk), nordsamisk, arabisk, dansk, engelsk, islandsk, litauisk, polsk, russisk, somali, svensk, tigrinja og ukrainsk. Flere språk er underveis og vil tilgjengeliggjøres fortløpende. Den gamle Bildetema-siden vil fortsatt være tilgjengelig en stund inntil flere språk er på plass i nye Bildetema.

Et nordisk samarbeid

Bildetema driftes av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet – storbyuniversitetet i Norge i samarbeid med Institutet för språk och folkminnen (Isof) i Sverige, Center of Language and Literacy på Island og Nationalt Videncenter for Læsing i Danmark. Alle de fire institusjonene jobber med styrking av språkferdigheter blant barn, unge og voksne.

Finansiert av Nordplus og Kunnskapsdepartementet

Det nordiske samarbeidet rundt revisjonen av Bildetema har vært finansiert av prosjektmidler fra Nordplus. Utvikling og drift av Bildetema for øvrig finansieres av faste tildelinger fra Kunnskapsdepartementet i Norge.

Gi oss tilbakemelding

Bildetema er under utvikling og oppdateres jevnlig med nye bilder og språk. Gi oss gjerne en tilbakemelding dersom dere finner feil eller mangler i Bildetema. Send en e-post til bildetema@oslomet.no