Søking til videregående opplæring

Har du minoritetsspråklige elever som skal søke skoleplass i videregående opplæring? Husk at søknadsfristen er 1. februar 2023!

jente med sekk sett bakfra
Foto: mangpor2004/ AdobeStock

Har du minoritetsspråklige elever som skal søke skoleplass i videregående opplæring? Husk at søknadsfristen for elever med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring er 1. februar 2023.

Velg utdanningsprogram

vilbli.no finner du oversikt over utdanningsvalg på flere språk. De kan velge mellom fem studieforberedende utdanningsprogram eller ti ulike yrkesfaglige utdanningsprogram. Les mer om de ulike utdanningsprogrammene her:

Søknad, svar og regler (vilbli.no)
Videregående utdanning (utdanning.no)

Hvordan søke utdanningsprogram?

Søknadsfristen for minoritetsspråklige elever er 1. februar 2023. Elevene søker utdanningsprogram i vigo.no med MinID eller BankID.

Informasjon som gjelder minoritetsspråklige elever

Du finner mer informasjon om minoritetsspråklige elevers rettigheter i videregående opplæring på vilbli.no.

Til deg som er minoritetsspråklig søker (vilbli.no)
Språkopplæring for minoritetsspråklige (vilbli.no). Denne informasjonen finnes på flere språk.

Lykke til med søknadsprosessen!