Den internasjonale Holocaustdagen

27. januar er en internasjonal minnedag for Holocaust. Dette ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2005. Å markere Holocaustdagen gir skoler anledning til å tematisere rasismens og antisemittismens ytterste konsekvenser. Flere nettsteder har gode forslag til hvordan skoler kan markere dagen og arbeide med temaet i undervisningen.

Undervisningsressurser fra HL-senteret

HL-senterets nettside (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) ligger det tips til undervisningsmateriell til skoler som skal markere Holocaust-dagen.

For å spre kunnskap og gi grunnlag for refleksjon om temaet Holocaust i Norge har HL-senteret utviklet et interaktivt kart. Kartet viser et utvalg personer som utførte, ble utsatt for eller på andre måter var involvert i aksjonen mot de norske jødene.

Antisemittisme – før og nå

Jødisk Museum i Oslo har utviklet nettressursen «Antisemittisme – før og nå» for undervisning på ungdomstrinnet og videregående. Nettressursen inneholder fagtekster, oppgaver, intervjuer med faghistorikere og med norsk-jødisk ungdom. Tre overordnede temaer går igjen i alle fagtekstene. For det første redegjøres det for hvordan de antisemittiske forestillinger har kommet til uttrykk i ulike faser. For det andre diskuteres de samfunnsmessige forholdene som har bidratt til å styrke eller svekke omfanget av antijødiske holdninger og handlinger. For det tredje tar nettressursen for seg antisemittismens virkninger. «Antisemittisme – før og nå» tilbyr elever og lærere en grundig, oversiktlig og forskningsbasert framstilling av antisemittisme som historisk og nåtidig fenomen.

Aldri mer 22. juli

Antirasistisk senters nettsted Aldri mer 22. juli informerer og sprer kunnskap i håp om å bidra til at et slik terrorangrep som fant sted i Norge i 2011, ikke skal skje igjen. Til både ungdomstrinn og videregående skole ligger det korte tekster og drøftingsoppgaver. Under hovedområdet Lær av historien finner du blant annet et undervisningsopplegg om Holocaust. Her møter vi blant annet en mann som overlevde Holocaust som forteller om hvordan han ble en fri mann.

Min stemme

minstemme.no finner du artikler og undervisningsopplegg om blant annet Holocaust. Du finner også undervisningsressurser knyttet til nasjonale minoriteter, deriblant jødene og rom. Flere av ressursene på minstemme.no er utarbeidet av NAFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Du finner også filmer der ungdom fra nasjonale minoriteter samtaler om temaer som identitet, diskriminering og hva det vil si å være minoritet i Norge i dag. Det er utarbeidet oppgaver og refleksjonsspørsmål til filmene.

Ressurser utarbeidet av NAFO
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.