Hvordan snakke med barn om skremmende nyheter?

I filmen «Barn blir skremt av nyheter» forteller Jon-Håkon Schultz, professor 2 ved NAFO, om hvordan lærere og barnehageansatte kan snakke med barn om skremmende nyheter.

Skjermbilde fra et nyhetsstudio med en jordklode i front og bilder fra en demonstrasjon til venstre.
I filmen «Barn blir skremt av nyheter» forteller Jon-Håkon Schultz om hvordan man kan snakke med barn om skremmende nyheter. Foto: UiT

Dagens nyhetsbilde kan være overveldende og skremmende. I filmen Barn blir skremt av nyheter forteller Jon-Håkon Schultz, nytilsatt professor 2 ved NAFO, om hvordan lærere og barnehageansatte kan snakke med barn om krig, terror, pandemier og katastrofer.

Barn blir skremt av nyhetene

Jon-Håkon Schultz er professor i pedagogisk psykologi og har forsket på barn og traumer i en årrekke. Han jobber til daglig ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT – Norges Arktiske Universitet og har samarbeidet med Flytningehjelpen i mange år. Han har tidligere jobbet for blant annet NKVTS, Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress.

Jon-Håkon Schultz er opptatt av hvordan voksne kan formidle skremmende nyheter til barn.

Barn blir skremt av krisepregede nyheter. De får med seg langt mer enn vi tror. En utfordring er at barn mangler kognitive forutsetninger og livserfaring til å sette sammen informasjonen slik at den blir begripelig og håndterbar.

Jon-Håkon Schultz

I filmen Barn blir skremt av nyheter gir Schultz innblikk i hvordan og hvorfor barnas redsel oppstår. Schultz peker på hvordan lærere og barnehageansatte kan hjelpe barna til å håndtere og forstå nyhetene ved hjelp av trygghetsskapende læringssamtaler.

Filmen er laget av Institutt for lærerutdanning og pedagogikk i samarbeid med Result på UiT – Norges arktiske universitet.  

Trygghetsskapende læringssamtaler  

I en trygghetsskapende læringssamtale sjekker den voksne ut hva barna har fått med seg fra nyhetsbildet, og hjelper barna med å skape en forståelig historie med et trygt budskap. Målet med samtalen er å hjelpe barna med å skape en håndterbar historie slik at de slipper å være redde når de ikke trenger å være det.  

Schultz understreker at i situasjoner hvor barn blir retraumatisert av skremmende nyheter, er det viktig at barnehage og skole kobler på PP-tjenesten og/eller spesialhelsetjenesten for videre oppfølging.   

Hvordan gjennomføre trygghetsskapende læringssamtaler? 

Diskuter / reflekter hvordan dere som barnehagelærere og lærere kan gjennomføre trygghetsskapende læringssamtaler. 

Spørsmålene nedenfor kan diskuteres internt i personalet – og de kan være innspill til refleksjon for barnehagelærere, lærere og PP-tjenesten til å reflektere og å prøve ut denne type samtaler.  

  • Tenk tilbake på situasjoner der det har vært store kriser på nyhetene – har barna snakket eller lekt noe av dette? Sjekket dere ut hva barna hadde fått med seg av nyhetene?  
  • Diskuter hvordan dere kan innta en proaktiv holdning for å sjekke ut hva barna har fått med seg av de krisepregede nyhetene. Hvordan kan dere komme i posisjon slik at dere kan moderere, korrigere og supplere feilaktige eller mangelfulle forståelser – slik at barna blir tryggere? 
  • Gjør: Se om dere kan gjennomføre samtaler med barna basert på trygghetsskapende læringssamtaler

Praktiske eksempler

Spørsmål barnehagebarn stiller om krigen i Ukraina (2022). Barnehage.no. Hvorfor kriger de på natta? Dør pappaen, eller ikke? Er Putin i Bergen? (barnehage.no) 

Schultz, Jon-Håkon & Raundalen, Magne (2022). Trygghetsskapende barnesamtaler i etterkant av masseskytingen i Oslo. Trygghetsskapende barnesamtaler i etterkant av masseskytingen i Oslo (blikk.no) 

Schultz, Jon-Håkon (2022). 6 gode råd for å snakke med barn om krig og skremmende nyheter. UiT Norges arktiske universitet. 6 gode råd for å snakke med barn om krig og skremmende nyheter | UiT 

Schultz, Jon-Håkon (2021) Trygge koronasamtaler – innspill til barnehagelærere, lærere og foreldre. Barnehageforum. tryggekoronasamtaler.pdf (barnehageforum.no) 

Støttende litteratur  

Jørgensen, Beate Fosse; Skarstein, Dag; Schultz, Jon-Håkon (2015). Trying to understand the extreme: school children’s narratives of the mass killings in Norway July 22, 2011. Psychology Research and Behavior Management; Volum (8). ISSN 1179-1578.s 51 – 61.s doi: 10.2147/PRBM.S73685

Schultz, Jon-Håkon; Langballe, Åse; Raundalen, Magne (2014). Explaining the unexplainable: designing a national strategy on classroom communication concerning the 22 July terror attack in Norway. European Journal of Psychotraumatology; Volum 5 (22758). ISSN 2000-8066.s doi: 10.3402/ejpt.v5.22758

Strandbu, Astrid; Schultz, Jon-Håkon (2015). Undervisning om kriser og katastrofer. Et pedagogisk mulighetsrom? Barn; Volum 33 (2). ISSN 0800-1669.s 41 – 53.s doi: 10.5324/barn.v33i2.3449