Hvordan bruke Bildetema?

NAFO har laget en film om hvordan man kan bruke Bildetema på sju språk! Filmen er laget på oppdrag fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Hjelp oss med Bildetema!

Vi skal fornye Bildetema og vil gjerne ha tilbakemelding fra brukerne. Hvilke ord og temaer er nyttige for dere? Svar på et kort spørreskjema!

Utviklingsmidler til Bildetema

NAFO har i samarbeid med partnere i Danmark, Sverige og Island fått midler for å fornye den flerspråklige bildeordboka Bildetema.