Hvordan bruke Bildetema?

NAFO har laget en film om hvordan man kan bruke Bildetema på sju språk! Filmen er laget på oppdrag fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

På oppdrag fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har NAFO laget en film som viser hvordan man kan bruke Bildetema for å lære nye ord og sammenligne språk. Filmen har lyd og tekst på sju språk: norsk, arabisk, dari, engelsk, somali, tigrinja og russisk.

Språk er gøy for store og små!

Bildetema er en bildeordbok som finnes på 40 ulike språk. Bildetema kan benyttes i både barnehage, skole og voksenopplæring. Bildetema kan også brukes av foresatte sammen med barn. Når man skal lære nye ord, er det nyttig å koble det til aktiviteter og konkreter, og filmen viser et eksempel på dette. Del filmene med elever, deltakere og foresatte!

Se filmene

Norsk

Arabisk

Dari

Engelsk

Somali

Tigrinja

Russisk

Filmene er produsert av Medieseksjonen på OsloMet.

Bildetema skal fornyes

NAFO vil i løpet av de neste årene lage en ny versjon av Bildetema i samarbeid med  Center of Language and Literacy på Island, Nationalt Videncenter for Læsing i Danmark og Språkrådet i Sverige. Les mer om utviklingsprosjektet.

Gå til Bildetema.