Veileder om språklig mangfold i barnehagen

Veilederen om flerspråklig arbeid i barnehagen er nå i ny og oppdatert utgave.