Oppstart av nettverk for PPT i videregående opplæring

NAFO inviterer til fagsamling for PP-rådgivere i videregående opplæring 25. og 26. oktober.