Tospråklig fagopplæring på nett

Har skolen din elever med behov for tospråklig fagopplæring i matematikk eller naturfag på 8.–10-trinnsnivå? NAFO tilbyr opplæring på arabisk, somali og tigrinja.

Foto: Prostock-studio / Adobe Stock

Har du elever/deltakere med behov for tospråklig fagopplæring på arabisk, somali eller tigrinja i matematikk og/eller naturfag? Nå kan skolen din søke om å få være med i Fleksibel opplæring i skoleåret 2023/2024.

Om tilbudet

Fleksibel opplæring tilbyr nettbasert tospråklig fagopplæring på 8.–10.-trinnsnivå for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere.

Elever som deltar i Fleksibel opplæring, følger sanntidsundervisning på nett på sitt morsmål. I tillegg til sanntidsundervisningen har elevene tilgang til tospråklig innhold på læringsplattformen Digilær. Innholdet består blant annet av korte undervisningsfilmer, ordlister med sentrale begreper, fagtekster og oppgaver på norsk og morsmål.

Målgruppe

Tilbudet er laget for elever/deltakere med kort botid i Norge som på grunn av begrensede norskkunnskaper ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. Dette kan gjelde:

  • elever i grunnskolen med vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven
  • elever i videregående opplæring med vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven som går i innføringstilbud eller kombinasjonsklasser
  • deltakere i voksenopplæringen med behov for språklig tilrettelegging og tilpasset opplæring.

Søknad og kostnader

Det er rullerende opptak. Man kan søke om å delta i både matematikk og naturfag eller bare ett av fagene.

Det koster 3500 kr per elev per fag i året.

Les mer om tilbudet og gå til søknadsskjema

Les mer om Fleksibel opplæring

Kontakt oss

Har du spørsmål? Send en e-post til: nafo-fo@oslomet.no