Bukkene Bruse på 24 språk

Fem eventyr er lest inn på 24 språk og finnes nå som app. Den nye appen er en del av språkstimuleringsmateriellet «Troll i ord». Materiellet er utviklet i samarbeid med professor Margareth Sandvik, HiOA, og språkene er valgt ut av Utdanningsdirektoratet.

Eventyrene finnes på blant annet polsk, russisk, tigrinja, somali og arabisk. Her er det både korte og lange eventyr, både noe for de minste, og lange, dramatiske, humoristiske og komplekse eventyr for de eldste barna.

Les mer i artikkel på HiOA

Aller første bok på romani

Utgivelsen av boka Vandriane rakkrar er en milepel. Boka er den første noensinne på romani, språket til romanifolket/taterne i Norge. Her forteller tre kvinner og to menn om barndommen og oppveksten sin.

Taterne forteller
Vandriane rakkrar bygger på heftet Taterne forteller som kom ut i 2006. Historiene ble samlet inn av Anne Mari Larssen ved Dronning Maud Minnes Høgskole, i samarbeid med Anna Gustavsen (Taternes landsforening). Boka brukes til formidlingsarbeid for å øke kunnskapen om taterne hos fagpersoner og barn/elever i barnehager og grunnskolen.

Arbeidet med boka
I Vandriane rakkrar er tekstene fra heftet oversatt til romanispråket. Romanispråket er ikke et skriftspråk i dag, og det er gjort et stort innsamlingsarbeid av Mariann Grønnerud og Anna Gustavsen fra Taternes landsforening for å få en fullstendig tekst på språket. Oversettelsen og redigeringa av romaniteksten har tatt flere år, og har vært et samarbeid mellom Anna Gustavsen, Mariann Grønnerud og professor i lingvistikk ved Universitetet i Oslo, Rolf Theil.

Tekstene i boka og ordlista som følger med, er på romani, bokmål og nynorsk.

Lansering
Torsdag 12. februar kl. 14.00 er det lansering av boka på Glomdalsmuseet.

Les mer om boka her
Se intervju med Anna Gustavsen og Mariann Grønnerud på avisa Glåmdalens filmkanal her.
Les mer om taterprosjektet på NAFOs nettside her.

Nye filmer om språk

Språk er en gave fra mor og far er tittelen på en danskprodusert film på åtte språk om hvordan foreldre kan støtte barna sine når de vokser opp med mer enn ett språk. Filmen er på dansk, albansk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu.

Filmen er laget til foreldre. Alle barn skal lære språk. Noen barn skal lære flere språk når de er helt små. Å utvikle barnas språk er et felles ansvar for foreldre og pedagoger.

Film og ideer til språkarbeid
Det er også laget tips og ideer til språkstimulerende arbeid for foreldre og barnehageansatte. Last ned filmene og les mer om filmen og tipsene.

Ressurser fra NAFO
NAFO har samlet ressurser om samarbeid med foreldre og om språkarbeid.
Les mer på NAFOs barnehagesider.

 

Barnehage virker

Fafo og Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en rapport om evaluering av forsøket med gratis kjernetid i barnehage. Rapporten er laget på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Flere barn med innvandrerbakgrunn i barnehagene
Evalueringen viser at forsøket med gratis kjernetid har lyktes med å rekruttere flere barn med innvandrerbakgrunn til barnehagen. Barnehagebruken blant 4- og 5-åringer med innvandrerbakgrunn i forsøksområdene har økt med om lag 15 prosent, og i dag går de aller fleste av disse i barnehage.

Rapporten peker på at tilbudet om kjernetid har effekt på skoleresultatene til barn med innvandrerbakgrunn, målt på kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.- og 2. trinn. Effekten er sterkere for jenter enn for gutter, samt sterkere for barn av mødre som ikke er i jobb.

Les mer om undersøkelsen på regjeringens nettside her
Les rapporten her

Forskning om barns språk og språkmiljø i barnehagen

Rapporten er laget av Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. For å støtte barnehagene i arbeidet med språk og språkmiljø, ønsket Utdanningsdirektoratet en synteserapport over skandinavisk forskning på barns språk og barnehagens språkmiljø i perioden 2006–2012.
 

Rapporten skal gi grunnlag for å svare på disse problemstillingene:

1. Hva viser forskning om arbeid med språk og språkmiljø i skandinaviske barnehager?
2. Er det ulike perspektiver på hvordan arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen kan og bør tilrettelegges?
3. Hvilke føringer og anbefalinger gis for arbeid med språk og språkarbeid i barnehagen?
 

Hovedfunn i rapporten

  • Lek innebærer språklig samhandling og forhandlinger, barn må kunne språk for å delta aktivt i lek samtidig som barn lærer språk gjennom lek.
  • Barnehagelærere bør være bevisst sin rolle og læringsmulighetene som ligger i hverdagssamtaler.
  • Barnehagelærere bør ha kunnskap om hva som må til for å involvere barn i ulike aldre på en god måte. Lesing er positivt for utviklingen av språkferdigheter generelt, og for barn med annet morsmål sine norskferdigheter.
  • Digitale verktøy involverer språkbruk, kan heve språklig bevissthet og er godt egnet i flerspråklige barnegrupper. Ved bruk av digitale verktøy kan det oppstå konkurranse blant barna over den digitale enheten, dette må personalet lede på en god måte.
  • Barnehagens arbeid med språkstimulering for flerspråklige barn bør være balansert mellom uformelle og mer formelle/planlagte språklæringssituasjoner.
  • Det er uenighet i forskningen om hvorvidt man bør kartlegge alle, noen eller ingen barn i barnehagen for språklige ferdigheter

Les også: For mye ja- og nei-spørsmål i barnehagen

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord