Digitale billedbøker på Tema Morsmål

Tema Morsmål og Fortellerhuset samarbeider om å presentere lydfiler av tospråklige fortellinger på nettsidene. Hver fortelling fortelles samtidig på to språk. Kunstneren, Svetlana Voronkova, har illustrert en av disse fortellingene. Resultatet har blitt digitale billedbøker av fortellingen om Hatteselgeren.
 

Boka, Hatteselgeren, på fem språk
Barn med tamil, persisk, somali, urdu og norsk som morsmål kan nå få lytte til fortellingen på sitt morsmål og samtidig glede seg over Svetlanas fargerike illustrasjoner. Å høre fortellinger på to språk samtidig kan bidra til å styrke barns flerspråklige utvikling og øke deres språklige bevissthet. Klikk på bildene for å se og lytte på billedbøkene. Se fortellingen her.

Hva vil det si å være «norsk» i dagens barnehager?

Barnehageforum har kommet med et eget temanummer i Barnehagefolk som omhandler mangfold og antirasisme, og hva det vil si å være norsk i dagens barnehager (Barnehageforum 2013/3).

Forskere og barnehagelærere skriver om ulike perspektiver som belyser mange perspektiver i dagens mangfoldige barnehager. NAFO har bidratt med en artikkel om språklig og kulturelt mangfold sett i lys av nasjonale føringer og praktiske konsekvenser. Les mer her

To av NAFOs fokusbarnehager bidrar også med artikler. Lena Salamonsen fra Gjøvik barnehage skriver om inkluderende foreldresamarbeid og hvordan de bygger gode relasjoner til foreldrene med hjemmebesøk. Les mer her.

Berit Aasen fra Bikuben barnehage i Sunndal skriver om hvordan de voksne i barnehagen møter tospråklige barn og hvor viktig det er å utforske språk og opplevelser sammen med barna. Les mer her.

Bikuben barnehage har også skrevet en tekst om å gi ordene innhold og hvordan barnehagen kan bidra i flerspråklige barns begrepsutvikling. Les mer her.

Barnehagefolk blir utgitt av barnehageforum

Videreutdanning i norsk som andrespråk

PRISME-studiet har eksistert som videreutdanningstilbud siden 1999. I 2010/2011 ble studiet for første gang formelt vurdert av Vox. Rapporten er en evaluering av PRISME-studiet, som er et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser i norsk som andrespråk.

Erfaringer
Noen av de viktigste erfaringene PRISME kan dele med andre læresteder som tilbyr videreutdanning, er at kombinasjonen av stram organisering og stor grad av egeninnsats gir gode resultater. Studiet fordrer nærhet til praksis og engasjerte studenter. I tillegg vil forpliktelse overfor arbeidsgiveren og egne elever bidra til motivasjon for å gjennomføre studiet. Studentenes tilbakemeldinger tyder på at både kvaliteten og kapasiteten i PRISME-studiet er god. Ressursene, både faglig og administrativt, later til å være hensiktsmessige med tanke på antallet studenter som blir tatt opp.
Les rapporten her

Tema Morsmål – barnehage

Tema Morsmål formidler egne læringsressurser for barnehager på tolv ulike språk. På alle språksidene er det en egen barnehagemeny med blant annet sanger, rim & regler og lydfiler fra bøker.

I hovedmenyen finnes ulike ressurser som kan inspirere barnehager i sitt flerspråklige arbeid, for eksempel filmer som synliggjør barnehagers arbeid, andre aktuelle nettressurser, eller aktuell faglitteratur.

Tospråklige fortellinger
På nettsidene finner du også fire nye tospråklige fortellinger: «Ansa og Bansa» er en fortelling fra Pakistan, «De ubudne gjestene» kommer fra Iran, «Hatteselgeren» er fra Sri Lanka og fortellingen om «Heksa Degdeer» har bakgrunn fra Somalia. Hver fortelling fortelles på to språk samtidig, det vil si enten på persisk og norsk, somali og norsk, tamil og norsk eller urdu og norsk. Fortellingene er produsert av Fortellerhuset.

Her finner du Tema Morsmål – barnehage.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord