Videreutdanning i norsk som andrespråk

PRISME-studiet har eksistert som videreutdanningstilbud siden 1999. I 2010/2011 ble studiet for første gang formelt vurdert av Vox. Rapporten er en evaluering av PRISME-studiet, som er et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser i norsk som andrespråk.

Erfaringer
Noen av de viktigste erfaringene PRISME kan dele med andre læresteder som tilbyr videreutdanning, er at kombinasjonen av stram organisering og stor grad av egeninnsats gir gode resultater. Studiet fordrer nærhet til praksis og engasjerte studenter. I tillegg vil forpliktelse overfor arbeidsgiveren og egne elever bidra til motivasjon for å gjennomføre studiet. Studentenes tilbakemeldinger tyder på at både kvaliteten og kapasiteten i PRISME-studiet er god. Ressursene, både faglig og administrativt, later til å være hensiktsmessige med tanke på antallet studenter som blir tatt opp.
Les rapporten her

Tema Morsmål – barnehage

Tema Morsmål formidler egne læringsressurser for barnehager på tolv ulike språk. På alle språksidene er det en egen barnehagemeny med blant annet sanger, rim & regler og lydfiler fra bøker.

I hovedmenyen finnes ulike ressurser som kan inspirere barnehager i sitt flerspråklige arbeid, for eksempel filmer som synliggjør barnehagers arbeid, andre aktuelle nettressurser, eller aktuell faglitteratur.

Tospråklige fortellinger
På nettsidene finner du også fire nye tospråklige fortellinger: «Ansa og Bansa» er en fortelling fra Pakistan, «De ubudne gjestene» kommer fra Iran, «Hatteselgeren» er fra Sri Lanka og fortellingen om «Heksa Degdeer» har bakgrunn fra Somalia. Hver fortelling fortelles på to språk samtidig, det vil si enten på persisk og norsk, somali og norsk, tamil og norsk eller urdu og norsk. Fortellingene er produsert av Fortellerhuset.

Her finner du Tema Morsmål – barnehage.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord