Dysleksi og andrespråkslæring

Er det bare normal andrespråksutvikling, eller kan det være dysleksi? Les mer om dysleksi og flerspråklighet.

Les høyt for barna på flere språk!

Kan du flere enn ett språk? Da er du en ressurs i barnehagen! Lag en flerspråklig lesestund for barna!