Ledig stilling som rådgiver

Har du erfaring fra arbeid med flerspråklige elever i helse- og oppvekstfag eller andre yrkesfaglige studieretninger? NAFO lyser ut en midlertidig heltidsstilling med ønsket tiltredelse 1. august. Søknadsfrist 14. mai.

Norskopplæring med flerspråklig støtte

NAFO deltar i en tverrfaglig forskergruppe på OsloMet som har evaluert integreringstiltak i åtte kommuner. Et av funnene er at flerspråklig støtte kan bidra til å tilpasse opplæringen for voksne deltakere på spor 1.

Fleksibel opplæring skoleåret 2021/22

Har skolen din elever med behov for tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag på 8.-10- trinnsnivå? Søk om å bli med i Fleksibel opplæring før 28. mai!

Hederlig omtale i prestisjefull kåring

NAFO gratulerer matematikklærerne i Fleksibel opplæring med hederlig omtale under utdelingen av Holmboeprisen 2021!