Nye barn i barnehagen?

Mange barn og familier møter norsk barnehage for første gang denne uka. Hva kan barnehagene gjøre for å bli kjent, gi informasjon og se den enkelte familie i tilvenningsfasen?

Heim-skole-samarbeid

Mange skolar skal snart ta imot elevar og foreldre som ikkje har så mykje erfaring med norsk skole og norsk språk. Korleis etablere eit godt samarbeid med desse familiane?

Eksamen våren 2020

Her finn du informasjon om privatisteksamen i norsk for elevar i vgo med kort butid i Noreg, og om bruk av LEXIN-ordbøkene på eksamen.