Forslag til ny barnehagelov

Les NAFOs høringssvar om forslaget til endringer i barnehageloven som gir barnehager plikt til å vurdere alle barns norskkunnskaper før skolestart.