«Vi ser om dom flyter typ»

Josefin Nilsson har disputert med en avhandling hvor hun har sett på læreres mulighet til å utvikle en integrert fag- og språkopplæring for elever med svensk som andrespråk. I avhandlingen viser Nilsson hvor viktig de organisatoriske rammene er for hva læreren kan få til av integrert fag- og språkopplæring i klasserommet.

Morsmålsdagen

På morsmål.no finnes en samleside med inspirasjon og faglig innhold tilpasset hele opplæringsløpet! Lag en stor eller liten markering av morsmålsdagen 2024.

Lærerens støttesystem

NAFO har laget en digital plakat som illustrerer støttefunksjonene lærere har i sitt arbeid på skolen.