Den europeiske språkdagen 2022

Her finn du tips til korleis din barnehage eller skole kan feire Den europeiske språkdagen 26. september.

26. september kvart år markerast Den europeiske språkdagen på mange måtar i Europarådets 46 medlemsland. I Noreg blir dagen markert med ulike arrangement på høgskolar og universitet, og mange barnehagar og skolar feirar dagen med aktivitetar som fremjar språkleg mangfald.

Tips til aktivitetar i barnehage og skole

Aktivitetar frå ECML

Europarådets nettside om Den europeiske språkdagen finn du mange tips til aktivitetar. Du finn til dømes ei reise gjennom Europas språk, inkludert ein språktre-plakat.

Handbok med 51 språkutfordringar

Du finn også ei handbok med 51 språkutfordringar som oppmuntrar den som lærer språk, til å bevege seg litt ut av komfortsona og bruke moglegheitene som finst til å øve på eller lære meir om eit språk utanfor undervisningssituasjonen. Handboka finst på mange ulike språk og kan lastast ned som pdf eller skrivast ut. Språkutfordringane kan du også finne i appen Den hemmelige agentens språkutfordringsapp (Google Play) / Language challenges (App Store). Dersom du ikkje veit kva utfordring du skal starte med, kan du snurre eit lykkehjul og la det avgjere for deg.

Konferanse

Fremmedspråksenteret inviterer i samarbeid med Institutt for språk, litteratur og kultur ved Høgskolen i Østfold til konferanse med temaet Demokrati og medborgarskap i språkundervisninga.