Den europeiske språkdagen 2021

Her finn du tips til korleis din barnehage eller skole kan feire Den europeiske språkdagen 26. september. Dagen markerast også med webinar om fleirspråklegheit.

26. september kvart år markerast Den europeiske språkdagen på mange måtar i Europarådets 47 medlemsland. I Noreg blir dagen markert med ulike arrangement på høgskolar og universitet, og mange barnehagar og skolar feirar dagen med aktivitetar som fremjar språkleg mangfald.

Tips til aktivitetar i barnehage og skole

Nytt frå ECML i 2021

Europarådets nettside om Den europeiske språkdagen finn du mange tips til aktivitetar. Nytt i år er til dømes ei reise gjennom Europas språk, inkludert ein språktre-plakat, 17 tips til aktivitetar som involverer sosial distanse og plakaten «20 things you might not know about Europe’s languages».

Handbok med 51 språkutfordringar

Du finn også ei handbok med 51 språkutfordringar som oppmuntrar den som lærer språk, til å bevege seg litt ut av komfortsona og bruke moglegheitene som finst til å øve på eller lære meir om eit språk utanfor undervisningssituasjonen. Handboka finst på mange ulike språk og kan lastast ned som pdf eller skrivast ut. Språkutfordringane kan du også finne i appen Den hemmelige agentens språkutfordringsapp (Google Play) / Language challenges (App Store). Dersom du ikkje veit kva utfordring du skal starte med, kan du snurre eit lykkehjul og la det avgjere for deg.

Webinarer

Fremmedspråksenteret inviterer til språkdagskonferanse mandag 27. september med temaet Hvordan styrke språklæring gjennom god vurderingspraksis? Konferansen er open for alle interesserte!

Multiling – senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo arrangerer ein digital forelesing om fleirspråklegheitens historie med Aneta Pavlenko 24. september.