Den europeiske språkdagen 2023

Her finn du tips til korleis din barnehage eller skole kan feire Den europeiske språkdagen 26. september.

Logoen til den europeiske språkdagen.
Foto: Council of Europe

26. september kvart år blir Den europeiske språkdagen markert på mange måtar i Europarådets 46 medlemsland. I Noreg blir dagen markert med ulike arrangement på høgskolar og universitet, og mange barnehagar og skolar feirar dagen med aktivitetar som fremjar språkleg mangfald.

Tips til aktivitetar i barnehage og skole

Bilde av tre av NAFOs flerspråklige plakater

Aktivitetar frå ECML

På Europarådets nettside om Den europeiske språkdagen finn du mange tips til aktivitetar. Du kan til dømes vere ein språkdetektiv og sjå kva språk du kjenner att.

Språkfestival

Fremmedspråksenteret inviterer i samarbeid med Institutt for språk, litteratur og kultur ved Høgskolen i Østfold til språkfestivalen Sju dager med språk.