Den europeiske språkdagen

Hva er den europeiske språkdagen?

Etter initiativ fra Europarådet i Strasbourg markeres Den europeiske språkdagen 26. september hvert år. Dagen markeres på mange ulike måter i Europarådets 47 medlemsland. I Norge feires den blant annet med ulike arrangementer på høgskoler og universiteter, og mange barnehager og skoler markerer dagen med aktiviteter som fremmer språklig mangfold.

Målsettingene for Den europeiske språkdagen:

    • å fremme flerspråklighet og interkulturell forståelse ved å gjøre allmennheten oppmerksom på betydningen av språklæring og ved å oppmuntre til større variasjon i språkene folk velger å lære seg
    • å fremme det rike språklige og kulturelle mangfoldet i Europa, som må bevares og næres
    • å oppfordre til livslang språklæring i og utenfor utdanningsinstitusjonene, enten formålet er studie- eller yrkesrelatert, knyttet til mobilitet eller det bare er for fornøyelsens og berikelsens skyld.

Tips til aktiviteter i barnehage og skole

hjemmesiden til Den europeiske språkdagen ligger det mange tips til aktiviteter i forbindelse med markeringen. I år blir vi oppfordret til å gjennomføre The EDL language challenge, i form av et hefte med oppgaver med språklig mangfold i fokus.
Tema Morsmål finner du flere forslag til hvordan dagen kan markeres i barnehage og skole.

Språkdagskonferanse i Halden

Fremmedspråksenteret arrangerer årets nasjonale språkkonferanse i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Konferansen henvender seg til språklærere i ungdomsskolen og den videregående skolen, men språklærerutdannere, språkstudenter og andre er velkommen. Det blir et rikholdig program innen engelsk og fremmedspråk med både språkspesifikke og språkoverbyggende foredrag.

Fremmedspråksuka i Trondheim

NTNU i Trondheim arrangerer Fremmedspråksuka 2019 i anledning Den europeiske språkdagen. Der blir det åpne forelesninger hver dag fra 23.-26. september.

Åpen forelesning på Universitetet i Oslo

Multiling – Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo arrangerer hvert år en åpen forelesning, kalt Einar Haugen-forelesningen, i anledning Den europeiske språkdagen. Årets forelesning blir holdt av Nicholas Evans og har tittelen:

Registrer aktivitetene dine på Europarådets hjemmeside

På hjemmesiden til Den europeiske språkdagen kan du få oversikt over arrangementer i hele Europa, og du kan registrere aktivitetene ved din barnehage, skole eller institusjon: