Gratulerer med lærerdagen!

5. oktober er den internasjonale lærerdagen, og NAFO gratulerer alle lærere med dagen! Vi vil rette oppmerksomheten spesielt mot tospråklige lærere og deres arbeid.

collage med portretfotoer av ni voksne mennesker. Kun halve ansiktet til personene synes,
Foto: Adobe Stock / Djomas

5. oktober er den internasjonale lærerdagen, og vi i NAFO gratulerer alle lærere med dagen! Ikke minst i år er det all grunn til å hedre alle lærere for den jobben som gjøres over hele landet. Snakk om å stå på, brette opp ermene og legge til rette for læring i en krevende tid! Vi vil denne dagen rette oppmerksomheten spesielt mot tospråklige lærere og deres arbeid.

”Tospråklige lærere har en nøkkelrolle”

Dette er et sitat fra Adresseavisen 21.4.20 der Trondheim kommunes arbeid med innvandrere i korona-tiden ble omtalt. Skoleeiere og skoleledere NAFO var i kontakt med i vår, uttrykte at tospråklige lærere var en avgjørende ressurs med tanke på både hjemmeundervisning, samarbeid med andre lærere, informasjonsarbeid og kontakt med foreldre.

En krevende og viktig jobb

Uansett hvordan kommunene velger å organisere arbeidet, er det en krevende jobb å være tospråklig lærer. De tospråklige lærerne må ofte forholde seg til flere skoler, har gjerne elever på ulike trinn, underviser i mange fag og har mange lærere som de samarbeider med. Og dette er bare noe av det som gjør arbeidet krevende. Til gjengjeld har tospråklige lærere en særdeles viktig oppgave i å gjøre læringen forståelig for sine elever.

Regjeringen vil øke bruken av tospråklig fagopplæring

Opplæringsloven slår fast at elever som får særskilt norskopplæring, har om nødvendig også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. I regjeringens integreringsstrategi 2019 – 2022 Integrering gjennom kunnskap kommer det fram at tospråklig fagopplæring er lite brukt. Regjeringen ønsker å sette inn tiltak for å øke bruken av tospråklig fagopplæring. I den forbindelse kan det være nyttig å ha kjennskap til hvordan denne undervisningen foregår i andre kommuner.

Tospråklig avdeling i Haugesund

Ved Breidablik læringssenter i Haugesund er de tospråklige lærerne ansatt i en egen tospråklig avdeling.  Avdelingsleder Anne Engedal forteller at ved avdelingen er det tjue tospråklige lærere som gir undervisning i atten forskjellige språk. Det er en spennende sammensetning av lærere som trives godt sammen, preget av raushet og en delingskultur. Det er høy kompetanse blant lærerne, og de har vist stor interesse og engasjement i arbeidet med fagfornyelsen.

Organisering av den tospråklige opplæringen

De tospråklige lærerne gir tospråklig fagopplæring og morsmålundervisning til grunnskoleelever i Haugesund. Undervisningen gis på elevens hjemmeskole. Det innebærer at en lærer har flere skoler å forholde seg til. Morsmålsundervisningen som gis til elever på 1.-4 trinn, legges etter ordinær undervisning. Det gir noen utfordringer i timeplanleggingen. Samarbeid innad i kommunen, gode rutiner og positive og dyktige lærere, gjør det lettere, understreker Anne Engedal, avdelingsleder ved Breidablik læringssenter. Hun understreker at skolelederne og lærerne i Haugesund kommune ser hvilken ressurs de tospråklige lærerne er. Det har kommet spesielt fram i år. I tillegg til å sørge for en forståelig og tilpasset undervisning er lærerne en uvurderlig støtte i samarbeidet med hjemmene.

Les informasjon og praktiske råd om samarbeid med tospråklig lærer fra Johannes læringssenter i Stavanger.