Læringsressurser

I opplæringen av minoritetsspråklige elever er tilpasning etter den enkeltes evner og forutsetninger ekstra viktig. Under kan du finne ressurser som kan hjelpe til med en slik tilrettelegging.

Fagovergripende ressurser

Opplæring i fag

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord