Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk er nå åpen for alle

Utdanningsdirektoratet har lansert en demoversjon av verktøyet som gjør innholdet tilgjengelig for flere.

Elev og lærer i samtale om skolearbeid
Foto: Photographee.eu / AdobeStock

Utdanningsdirektoratet har nå lansert en demoversjon av kartleggingsverktøyet i grunnleggende norsk slik at flere kan få tilgang til innholdet i verktøyet.

Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Kartleggingsverktøyet i grunnleggende norsk skal fungere som en støtte til lærere for å finne ut om elever med norsk som andrespråk trenger særskilt språkopplæring, hva slags norskopplæring eleven trenger og når eleven er klar for å gå over til ordinær opplæring. Tidligere har verktøyet kun vært tilgjengelig for skoleledere og lærere som selv skal kartlegge elever, og en forutsetning har vært at skoleeier har inngått databehandleravtale med Utdanningsdirektoratet.

Demoversjon med fiktive elevprofiler

Utdanningsdirektoratet har nå publisert en demoversjon av verktøyet. Demoversjonen er laget for dem som ikke har tilgang til verktøyet, men likevel er interesserte i å se innholdet. Det kan for eksempel være aktuelt for universiteter og høyskoler som ønsker å gi opplæring i bruk av verktøyet, eller for skoler og lærere som ennå ikke har tatt kartleggingsverktøyet i bruk. Demoversjonen gjør det mulig å gjøre seg kjent med innholdet uten å måtte registrere reelle elever. Man får samme tilgang som en lærer med lesetilgang. Demoversjonen viser verktøyets oppbygning og innhold, og det er laget fiktive elevprofiler.

Registrering / innlogging

Innlogging skjer via Feide eller ID-porten.

Det er nødvendig å registrere seg som bruker i UIDP (Udirs påloggingsløsning) før man kan logge seg på. Dersom du tidligere har registrert deg i Udirs pålogginsløsning, kan du ikke gjøre dette på nytt. Da må du gå rett til innlogging via Feide eller ID-porten.

Les mer om verktøyet:

Vanlig stilte spørsmål om kartleggingsverktøyet i grunnleggende norsk
Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk (udir.no)
Demoversjon av kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk (udir.no)