LEXIN

De flerspråklige LEXIN-ordbøkene er laget for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen og deltakere i voksenopplæringen. Oppslagsordene er valgt ut spesielt for disse målgruppene. LEXIN finnes på bokmål, nynorsk og 18 andre språk. I ordbøkene finner man informasjon om hvilken ordklasse ordet tilhører, enkle forklaringer og eksempler på vanlig bruk og idiomatiske uttrykk. I tillegg kan man se hvordan ordet bøyes og uttales. Man kan også lytte til innholdet på bokmål og nynorsk ved hjelp av talesyntese.

LEXINs logo

Bakgrunn

Det norske LEXIN-prosjektet tok opprinnelig utgangspunkt i de svenske LEXIN-ordbøkene. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet var initiativtaker og oppdragsgiver da det norske prosjektet ble satt i gang ved Norsk termbank, som var en forløper til Uni Research Computing, i 1996. Prosjektarbeidet fortsatte på samme sted på oppdrag fra Nasjonalt læremiddelsenter fra 1999 og Utdanningsdirektoratet fra 2004. I 2019 ble LEXIN-ordbøkene overført til OsloMet, hvor arbeidet ledes av NAFO. Tidligere kunne man bestille trykte LEXIN-ordbøker, men nå finnes de bare i digital versjon.

Pågående arbeid

Det varierer hvor mange oppslag som finnes på de ulike språkene i LEXIN. I 2021 har vi begynt arbeidet med å utvide de mindre ordbøkene. Kvalitetssikring og revisjon av innholdet i ordbøkene pågår kontinuerlig. Vi jobber også med å gjøre LEXIN mer brukervennlig. Vi setter stor pris på tilbakemelding fra brukerne om både innhold og teknisk funksjonalitet. Send gjerne tilbakemeldinger via e-post til support@lexindrift.atlassian.net.

Bruk av LEXIN

På oppdrag fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har NAFO laget veiledningsfilmer på sju språk som viser hvordan man kan bruke LEXIN-ordbøkene. Filmene finnes med lyd og tekst på sju språk.

Instruksjonsvideo LEXIN (norsk)

Instruksjonsvideoer LEXIN (andre språk)

LEXIN arabisk (Youtube)
LEXIN dari (Youtube)
LEXIN engelsk (Youtube)
LEXIN russisk (Youtube)
LEXIN somali (Youtube)
LEXIN tigrinja (Youtube)

Få andre tips til arbeid med ordbøker i klasserommet.

Vi jobber med LEXIN

portrettbilde av Sara M. Granheim

Sara Marie Granheim

Rådgiver / leksikograf
saramari@oslomet.no

Viktoria Holund

Rådgiver
viktoria@oslomet.no

Sofia Bjorsnes

Rådgiver
sofiyak@oslomet.no

Elwira Pajak

Rådgiver
elwirapa@oslomet.no

Gå til LEXIN-ordbøkene