Hva vil det si å være «norsk» i dagens barnehager?

tirsdag 5. november 2013

Barnehageforum har kommet med et eget temanummer i Barnehagefolk som omhandler mangfold og antirasisme, og hva det vil si å være norsk i dagens barnehager.

Skoleledelse på flerkulturelle skoler

mandag 4. november 2013

Janne T Scheie har skrevet en masteroppgave der hun har intervjuet skoleledere i ungdomsskolen om hvordan de ser på sin kompetanse som ledere i en flerkulturell skole.

Kartleggingsprøver på nett

mandag 4. november 2013

Kartleggingsprøver som skal måle leseferdighet på 15 forskjellige morsmål kan nå bestilles fra nettet.

Videreutdanning i norsk som andrespråk

mandag 4. november 2013

PRISME-studiet har eksistert som videreutdanningstilbud siden 1999. Denne rapporten er en evaluering av PRISME-studiet, som er et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser i norsk som andrespråk.

Språklig mangfold på radio

onsdag 23. oktober 2013

Programmet «Språkteigen» på NRK p2 radio tar opp flerspråklighet og språklig mangfold i en spesialsending

Tema Morsmål – barnehage

fredag 11. oktober 2013

Tema Morsmål, barnehage er et nettsted med ulike ressurser som kan inspirere barnehager i sitt flerspråklige arbeid.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord