Hvordan lever asylbarn med endelig avslag?

mandag 25. november 2013

En ny Fafo-rapport skrevet på oppdrag fra Redd Barna dokumenterer hvordan barn med avslag lever i Norge i dag. Den viser at hverdagen til asylsøkerbarn, og her spesielt hverdagen til asylsøkerbarn med endelig avslag, preges av andre strukturelle rammer enn barn i majoritetsbefolkningen.

Vox-speilet 2013

tirsdag 19. november 2013

Antall deltakere i ordinær grunnskoleopplæring for voksne har økt de siste årene og teller nå nærmere seks tusen deltakere. De fleste av disse har andre morsmål enn norsk.

Digitale billedbøker på Tema Morsmål

tirsdag 19. november 2013

Fortellingen om Hatteselgeren finnes nå i illustrert utgave og kan lyttes til på fem språk; tamil, persisk, somali, urdu og norsk.

Hva vil det si å være «norsk» i dagens barnehager?

tirsdag 5. november 2013

Barnehageforum har kommet med et eget temanummer i Barnehagefolk som omhandler mangfold og antirasisme, og hva det vil si å være norsk i dagens barnehager.

Skoleledelse på flerkulturelle skoler

mandag 4. november 2013

Janne T Scheie har skrevet en masteroppgave der hun har intervjuet skoleledere i ungdomsskolen om hvordan de ser på sin kompetanse som ledere i en flerkulturell skole.

Kartleggingsprøver på nett

mandag 4. november 2013

Kartleggingsprøver som skal måle leseferdighet på 15 forskjellige morsmål kan nå bestilles fra nettet.

Videreutdanning i norsk som andrespråk

mandag 4. november 2013

PRISME-studiet har eksistert som videreutdanningstilbud siden 1999. Denne rapporten er en evaluering av PRISME-studiet, som er et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser i norsk som andrespråk.

Språklig mangfold på radio

onsdag 23. oktober 2013

Programmet «Språkteigen» på NRK p2 radio tar opp flerspråklighet og språklig mangfold i en spesialsending

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord