Kartleggingsprøver på nett

mandag 4. november 2013

Kartleggingsprøver som skal måle leseferdighet på 15 forskjellige morsmål kan nå bestilles fra nettet.

Videreutdanning i norsk som andrespråk

mandag 4. november 2013

PRISME-studiet har eksistert som videreutdanningstilbud siden 1999. Denne rapporten er en evaluering av PRISME-studiet, som er et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser i norsk som andrespråk.

Språklig mangfold på radio

onsdag 23. oktober 2013

Programmet «Språkteigen» på NRK p2 radio tar opp flerspråklighet og språklig mangfold i en spesialsending

Tema Morsmål – barnehage

fredag 11. oktober 2013

Tema Morsmål, barnehage er et nettsted med ulike ressurser som kan inspirere barnehager i sitt flerspråklige arbeid.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord