Film: Daniel – norsk og rom

Produsert av Snøball film for NAFO i 2015

I denne filmen snakker Daniel om at språk, familie og tradisjoner er viktig for hans identitet. Han forteller også om sitt forhold til Norge som hjemland og hvordan folket hans har blitt diskriminert opp gjennom historien.

Filmen ble laget i forbindelse med utarbeidelse av undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter i 2015.

Se flere filmer og finn oppgaver om samme temaer:

Identitet – ungdommer fra de nasjonale minoritetene
Typisk norsk – ungdommer fra de nasjonale minoritetene
Diskriminering – ungdommer fra de nasjonale minoritetene