Opplæring i fag

På disse sidene finner du ressurser tilpasset minoritetsspråklige elever knyttet til noen av fagene i videregående opplæring

Fellesfag

Norskfaget
Matematikk
Naturfag

Programfag i yrkesfaglige studieretninger

Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag

Kombinasjonsklasser og innføringstilbud

På skolekassa.no finner du oversikt over læremidler og undervisningsressurser i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk som egner seg for elever i innføringstilbud og kombinasjonsklasser. Mange av ressursene er flerspråklige eller inneholder støtte på flere språk.

Skolekassa.no – kombinasjonsklasser / innføringstilbud (vgo)

Didaktiske tips

Prinsipper for god andrespråksopplæring
Arbeid med ord og begreper
Språklæring i alle fag
Muntlige ferdigheter