Bli med på feiringen av alle verdens språk!  

21. februar markeres morsmålsdagen. NAFO har lansert en nettside med inspirasjon og faglig innhold tilpasset hele opplæringsløpet!

Illustrasjonsbilde morsmålsdagen

Den internasjonale morsmålsdagen markeres årlig 21. februar over hele verden. Dagen markeres for å fremme språklig og kulturelt mangfold. NAFO har publisert en nettside med inspirasjon til markering av Morsmålsdagen 2023. 

Nettside til inspirasjon

Sammen med Norsk barnebokinstitutt, Leser søker bok, Det flerspråklige bibliotek ved Nasjonalbiblioteket og Deichman har Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ved OsloMet lansert en samleside med inspirasjon og faglig innhold tilpasset hele opplæringsløpet.  

Markeringer over hele landet

På nettsiden finner man blant annet fortellinger på flere språk, flerspråklige plakater og språkquiz. Det er også publisert et kart over Norge. På kartet kan alle som besøker nettsiden skrive inn hvilke aktiviteter som skal skje i deres barnehage, skole bibliotek eller andre steder. På den måten kan flere få mulighet til å delta på ulike markeringer som skjer eller blir inspirert av andre til hva de selv kan gjøre for å markere det språklige mangfoldet.  

Språk er viktig for identitet 

Morsmålsdagen er med på å synliggjøre flere språk i barnehage og skole. Når flere språk synliggjøres, får flerspråklige barn, unge og voksne anerkjennelse for sine kunnskaper og sin bakgrunn. Vi vil feire det språklige mangfoldet og håper at mange vil la seg inspirere av nettsiden!

Prosjektleder Lene Østli

Besøk nettsiden Morsmålsdagen 2023