Dysleksi og andrespråkslæring

Er det bare normal andrespråksutvikling, eller kan det være dysleksi? Les mer om dysleksi og flerspråklighet.