Mangfold og flerkulturelle perspektiver

På denne siden finner du idéer til hvordan skolen kan benytte det språklige og kulturelle mangfoldet. Her finner du eksempler på god praksis, konkrete undervisningsopplegg, lenker til aktuelle filmer og til andre ressurser.

Undervisningsopplegg

Reiselivsmesse – valgfaget Reiseliv

Her finner du et eksempel på undervisningsopplegg til valgfaget reiseliv som forklarer hvordan man kan lage en reiselivsmesse på ungdomstrinnet. Undervisningsopplegget er basert på filmen om en reiselivsmesse, som ligger lenger ned på siden.
Last ned undervisningsopplegget Reiselivsmesse

Les på flere språk – grunnleggende norsk og morsmål for ungdomstrinnet

Å lese den samme boka på flere språk gir innsikt i oversettelsesfaget og i hvordan språk både er like hverandre og har ulike uttrykksmåter, ordvalg, setningskonstruksjon, tekstoppbygging og kulturelle referanserammer. Innblikk i dette kan gi større forståelse for hvordan det er for barn og unge å lære seg et nytt språk og lære fag på dette språket når man flytter til et annet land. Det å forske på språk på denne måten vil også gi elevene erfaringer med hva det vil si å kunne flere språk og kanskje gi noen lyst til å lære nye språk.Opplegget kombinerer læreplanmål fra morsmålsfaget og norskfaget.
Last ned undervisningsopplegget Les på flere språk

Lesevenner – et samarbeid mellom bibliotek, barnehage og skole

Fire ganger i året er elever fra 4. trinn ved Åsen skole på besøk i Solheim barnehage og leser for barnehagebarna på ulike morsmål. Elevene leser bøker på ulike morsmål. Dette er et godt eksempel på hvordan skolen kan ivareta og styrke det flerkulturelle perspektivet i barnehage og skole, og hvordan lesevenner kan lette overgangen mellom barnehage og skole. Det er utarbeidet et undervisningsopplegg som kan benyttes både på barnetrinn og ungdomstrinn.
Last ned undervisningsopplegget Lesevenner

Eksempler

Feiring av morsmålsdagen

Her kan du lese om hvordan morsmålsdagen har blitt feiret ulike steder i landet:

Mangfold i klasserommet på Fjell skole

Våren 2016 var to av NAFOs medarbeidere på besøk i klasse 5b ved Fjell skole og hadde en samtale med klassens lærer, Unni Helland. Hun har vært lærer ved skolen i 44 år, og dette året er hennes siste år som lærer. Fjell skole i Drammen har vært NAFOs fokusskole/samarbeidsskole gjennom mange år, og vi ønsket å høre mer om om hva hun legger vekt på som lærer i den flerkulturelle skolen.
Les mer: Mangfold i klasserommet på Fjell skole

Skrive fortellinger på to språk på barnetrinnet

En barneskole ville gjerne benytte det språklige mangfoldet ved skolen, og lot elevene skrive parallelle fortellinger på engelsk og sitt morsmål. Foreldrene ble engasjert og elevene kunne etter hvert beundre hverandres produkter. Spesielt vakte det interesse der medelever skrev med annet alfabet eller skrifttegn.
Her kan du se eksempler på tospråklige tekster skrevet av minoritetsspråklige elever i Canada. The dual language showcase

Filmer

Eventyrkofferten

Elevene på 4. trinn ved Kvaleberg skole i Stavanger har laget eventyrkofferter i samarbeid med foreldre og tospråklige lærere. Koffertene inneholder figurer fra eventyr fra elevenes hjemland. Elevene presenterte eventyrene både på norsk og de forskjellige morsmålene.
Se filmen Eventyrkofferten

Språkkvardagen min

I filmen «Språkkvardagen min» fortel elevar og tilsette ved Ila skole i Trondheim om språkkvardagen sin.
Se filmen Språkkvardagen min.

Reiselivsmesse på en ungdomsskole

Filmen fra Stinta skole i Arendal viser hvordan elever og lærer på 9.trinn arbeider med ulike land i faget samfunnsfag. Filmen viser hvordan en kan ivareta og benytte seg av den internasjonale kompetansen elevene innehar ved å samarbeide om å lage en reiselivsmesse.
Les mer og se filmen Stinta – et mangfold.

Lesevenner – et samarbeid mellom bibliotek, barnehage og skole

Fire ganger i året er elever fra 4. trinn ved Åsen skole på besøk i Solheim barnehage og leser for barnehagebarna på ulike morsmål. Elevene leser bøker på ulike morsmål. Filmen viser hvordan skolen kan ivareta og styrke det flerkulturelle perspektivet i barnehage og skole, og hvordan lesevenner kan lette overgangen mellom barnehage og skole. Lesevenner bidrar til å styrke skolebarnas leseferdigheter og evne til muntlig fortelling og styrker interesse for lesing.
Les mer og se filmen Lesevenner
Andre ressurser

Hei-plakater på flere språk

Si hei til barn, elever, foreldre, besteforeldre, tanter eller onkler på flere språk i løp av dagen. NAFO har laget en plakat med hei på flere språk. Vi har også skrevet det slik det uttales.


Hei-plakat blå
Hei-plakat grønn
Hei-plakat gul

Dembra – demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme

Mot utenforskap og hat i skolen
Dembra er et tilbud om kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger.
dembra.no

Hva er en flerkulturell skole?

Noen ganger hører man skoleledere eller lærere si at skolen deres er flerkulturell. Ofte begrunnes dette med at skolen har mange elever med annen kulturbakgrunn enn norsk. Kvantitet blir da kriteriet for å kalle en skole flerkulturell. Mange vil heller bruke kvalitet som kriterium. Det vil si at det er den pedagogiske forankringen som avgjør, og ikke antallet elever med annen kulturbakgrunn. Saleh Mousavi har laget en liten digital fortelling om dette temaet.
Lenke til digital fortelling

Språklig og kulturelt mangfold – et idéhefte

NAFO har laget et idéhefte med eksempler på hvordan språklig og kulturelt mangfold kan benyttes som en ressurs i fagene og i arbeidet med å utvikle et inkluderende læringsmiljø. Heftet gir flere eksempler fra skoler som synliggjør mangfoldet og benytter språklig og kulturelt mangfold i tverrfaglige aktiviteter.
Last ned: Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold (pdf)

Det flerspråklige bibliotek (DFB)

Det flerspråklige bibliotek (DFB) er en tjeneste for alle biblioteker i hele landet. De tilbyr utlån av bøker og elektroniske tekster på flere språk. Gå til hjemmesiden til Det flerspråklige bibliotek

Kulturelt og kunstnerisk mangfold – et inspirasjonshefte

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa har i samarbeid med NAFO laget et inspirasjonshefte til bruk i barnehagen og på småskoletrinnet. Heftet skal være et bidrag til å vise det store kulturelle mangfoldet som finnes i barnehagen og skolen, og de kunstneriske mulighetene som ligger i dette mangfoldet.
Last ned heftet: Kulturelt og kunstnarisk mangfald (pdf)

Flerspråklige fortellinger

På nettsiden Tema morsmål finner man fortellinger fra ulike deler av verden fortalt på flere språk. Hver fortelling fortelles parallelt på norsk og et annet språk. Les mer på Tema Morsmåls nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord