Fordypning: Hverdagsspråk og fagspråk

Fordypningsartikkel: Hverdagsspråk og fagspråk

Å kunne forstå og uttrykke seg presist på et passende fagspråk er viktig for alle elevers faglige utvikling. Nye fag med ny terminologi kan være krevende for alle, men spesielt dersom du møter det på et språk du ikke behersker fullt ut. Artikkelen belyser kjennetegn ved fagspråk og eksemplifiserer hvordan en lærer kan støtte elever fra et hverdagspråk over i et mer faglig språk. Artikkelen er på 5 sider.

Tips til videre fordypning

bokomslag - Integrert språk- og fagopplæring for nyankomne andrespråkselever

Integrert språk- og fagopplæring for nyankomne andrespråkselever

Irmelin Kjelaas og Kristin Fagerheim

Boka gir en teoretisk og didaktisk innføring i hvordan en helhetlig og integrert opplæring i språk og fag kan planlegges, organiseres og gjennomføres. Forfatterne presenterer det sosiokulturelle teorigrunnlaget for slik opplæring, før de tar for seg det didaktiske arbeidet med ordforråd, muntlighet, lesing og skriving.

Bokomslag av Boren til fagspråket

Broen til fagspråket – 32 ideer som styrker språket i alle fag  

Helene Thise og Katja Vilien
Denne boka har konkrete ideer og verktøy til faglærere som ønsker å gi elevene en språkutviklende undervisning. Boken bygger på en helhetlig tilnærming til utvikling av språk i skolens fag, med særlig blikk for elever med et annet morsmål enn norsk. Leseren får en meny med konkrete forslag til undervisningsaktiviteter, maler og elevark samt forklaring på hvordan de ulike aktivitetene kan gjennomføres. Boka inneholder også en modell – bromodellen – som hjelp til å designe en språkutviklende undervisning. 

Broen til fagsproget i ungdomsuddannelserne

Helene Thise og Katja Vilien

Boka inneholder mange konkrete idéer til språkutviklende fagundervisning som passer for ungdomsskole og videregående. Boka er på dansk og skrevet for dansk kontekst, men den er like relevant i norsk skole.

Gibbons, P (2013) Stärk språket, Stärk lärandet: Språk- och kunspaksutveclande arbetsätt för och med andraspråkselever i klassrummet, 3. opplag, Hallgren og Fallgren

Hajer. M. og Meestringa, T. (2014) Språkinriktad undervisning – en handbok, 2. opplag, Hallgren og Fallgren.