Introduksjon – flerspråklighet i barnehagen

 
   

Temaet Flerspråklighet i barnehagen er et overordnet tema i Kompetanseutviklingskurs for barnehager. Det handler om hvordan barn tilegner seg flere språk, og hvordan barnehagen kan ivareta barns språklige utvikling på både morsmål og norsk. Ved å gå gjennom dette temaet først, legges et godt grunnlag for å arbeide videre med de andre temaene.

Rammeplanen (2017) legger til grunn at personalet må bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse.

Hva inneholder temaet?

Det er laget to artikler til temaet, Flerspråklighet i barnehagen og Språk og identitet.

I tillegg kan dere se to foredrag:
– Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen med førsteamanuensis emerita Else Ryen og professor Hanne Gram Simonsen, begge MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo.
– Arbeid med flere språk i barnehagen, med førsteamanuensis Gunnhild Tomter Alstad, Høgskolen i Hedmark.

Under fanen I praksis, finner dere en introduksjon til hvordan barnehagen kan jobbe med å lage egne praksisfortellinger. Her vil dere få tips og idéer til gode arbeidsmåter om barns flerspråklige utvikling og barnehagens språklige mangfold.
 

Hvordan kan vi jobbe med temaet i barnehagen?

Ved at barnehagens ledelse setter av tid på personalmøter og avdelings-/basemøter, vil hele personalet få mulighet til å bli involvert i kompetanseutvikling om språkutviklende samtaler. Det kan være nyttig å sette opp en plan for progresjon.

Her finner du forslag til hvordan barnehagen kan arbeide med temaet.

Gutt bygger lego

Jente bygger klosser 2

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord