Bruk av LEXIN under eksamen

Finn informasjon om korleis LEXIN-ordbøkene kan gjerast tilgjengelege under eksamen.

Foto: Katarina Skog Hundal

LEXIN er digitale ordbøker som finst på bokmål, nynorsk og 18 andre språk. Det varierer kor mange oppslag som er omsette til dei ulike språka. Les meir om LEXIN-ordbøkene.

Det er tillate å bruke LEXIN som hjelpemiddel under sentralt gitt skriftleg eksamen. Les meir på Utdanningsdirektoratet si heimeside:

Kvitlisting

For å gjere LEXIN tilgjengeleg for elevar/deltakarar under eksamen må dei følgjande URL-ane vere opne (whitelisted):

Merk: Alle speech*.leseweb.dk domena peikar på same IP-adresse

Vi jobbar for å halde lista over URL-ar som må vere opne stabil slik at det skal vere enklast mogleg for skolane.

Førebu elevane/deltakarane

Få tips til arbeid med ordbøker i klasserommet.