Fjernundervisning av nyankomne ukrainske elever

Lilia Popil Grube og Iryna Bengs er nyansatte på NAFO og har erfaring som lærere i norsk skole. Sammen skal de blant annet lage et tilbud i tospråklig ukrainsk fjernundervisning.

Nyansatte lærere

Lilia Popil Grube og Iryna Bengs er nyansatte på NAFO. Før de begynte på NAFO, har de begge jobbet som lærere i norsk skole. Sammen med de andre lærerne og ansatte i Fleksibel opplæring skal de jobbe for å utarbeide et tilbud til nyankomne elever med ukrainsk som morsmål.

Hva blir tilbudet?

– Først skal vi sondere terrenget litt og finne ut hva som er behovet til elevene der ute, forklarer Lilia når hun forteller om arbeidet hun skal i gang med. På sikt er målet å gi elever som ikke har tospråklig lærer i ukrainsk et digitalt undervisningstilbud over nett. Per i dag underviser seks tospråklige lærere elever og deltakere rundt over det ganske land i naturfag og matematikk på ungdomsskolenivå. De tospråklige nettlærerne bruker språkene arabisk, somali og tigrinja i tillegg til norsk i undervisningen. Et undervisningstilbud i engelsk for deltakere uten forkunnskaper er også under utprøving i ordningen Fleksibel opplæring.

Fokus på begreper

De to nyansatte lærerne er enda ikke sikre på hvordan tilbudet til de nyankomne ukrainske elvene vil se ut.

– Vi ser for oss å begynne med samfunnsfag, sier Iryna.

– Og begreper. Det er mange begreper som er viktige i fag. Det blir mye norsk – norsk som andrespråk, legger Lilia til.

Oppstart av ukrainsk som språk

Intensjonen er at Fleksibel opplæring er i gang med et tilbud til nyankomne elever med ukrainsk som morsmål i løpet av høsten. Utover å drive tospråklig fagopplæring skal Lilia og Iryna også inngå i et samarbeid om et nettverk for tospråklige lærere med ukrainsk som undervisningsspråk i Norge og Sverige.

Fortsatt ledige plasser

Denne høsten er det fortsatt ledige plasser i Fleksibel opplæring. Skoler som ikke får tak i tospråklige lærere i arabisk, somali og tigrinja, kan søke om å delta. Fra høsten 2022 er det løpende inntak. Les mer om fleksibel opplæring.