Filmer – ordforråd

Se film i felleskap og diskuter

Språkverksted

På Hagaløkka skole i Asker har alle klasser Språkverksted to ganger i året gjennom hele barneskolen. Språkverksted vil si at man jobber ekstra grundig med noen utvalgte ord i en seksukersperiode. Ordene er nøye utvalgt av lærere på trinnet og skal være faglige ord som vil gå igjen i mange fag gjennom skoletiden.
Se filmen her.

Bilde av to elever

Undervisning i innføringstilbud på ungdomstrinn (utdrag)

I innføringsklassen på Bankgata ungdomsskole i Bodø møter vi elever med kort botid i Norge. De kommer fra mange forskjellige land og har svært ulik skolebakgrunn. I dette utdraget får vi se hvordan de arbeider med ordforråd. Læreren bruker konkreter, og de har varierte muntlige aktiviteter som gjør at elevene får bred erfaring med nye ord.
Se utdraget fra filmen her.

Bilde av to elever som ser på en tekst sammen

Spørsmål til diskusjon

  1. Hvordan jobber vi på vår skole med ord- og begrepsinnlæring?
  2. På hvilken måte kan vi arbeide systematisk med ordforråd på vår skole? Del erfaringer, tips og idéer med hverandre.
  3. Hva slags type samarbeid mellom fag- og språklærere kan vi få til på vår skole?