Filmer – ordforråd

 
Filmene Språkverksted og Trekantsamarbeid og ordbank omhandler systematisk arbeid med ord på tvers av fag i grunnskolen. Prinsippene om samarbeid mellom lærere er imidlertid relevant på alle trinn. Og med tilpasninger kan metoder som presenteres i filmene også benyttes på høyere trinn.
 
Se film i felleskap og diskuter med utgangspunkt i spørsmålene nedenfor:

Språkverksted Hagaløkka 1

Språkverksted.
På Hagaløkka skole i Asker har alle klasser Språkverksted to ganger i året gjennom hele barneskolen. Språkverksted vil si at man jobber ekstra grundig med noen utvalgte ord i en seksukersperiode. Ordene er nøye utvalgt av lærere på trinnet og skal være faglige ord som vil gå igjen i mange fag gjennom skoletiden. Se filmen her.

 

trekantsamtalen_gautesete_skole_3
Trenkantsamarbeid og ordbank.
På Gautesete skole i Stavanger har de i flere år hatt et trekantsamarbeid om ordforrådsutvidelse på barnetrinnet. Trekantsamarbeidet forgår mellom tospråklig lærer, lærer i grunnleggende norsk og faglærer. I denne filmen møter vi elever på 6. trinn. Se filmen her.

 
Spørsmål til diskusjon:
1. Hvordan jobber vi på vår skole med ord- og begrepsinnlæring?
2. På hvilken måte kan vi arbeide systematisk med ordforråd på vår skole? Del erfaringer, tips og idéer med hverandre.
3. Hva slags type samarbeid mellom fag- og språklærere kan vi få til på vår skole?