Morsmål og tospråklig fagopplæring

Opplæring i morsmål for språklige minoriteter har som hovedformål å styrke elevenes forutsetninger for å beherske det norske språket og derved deres læringsmuligheter. Den tospråklige fagopplæringen har til hensikt å sikre elevenes forståelse av kunnskapsinnholdet i fagene. Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring er forankret i retten til særskilt språkopplæring i Opplæringslovens §2-8. og §3-12.

Les mer om særskilt språkopplæring:

På disse sidene kan du lese om særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Du finner informasjon om regelverk, læreplaner, kartleggingsverktøy, filmer og flerspråklige nettressurser.