Planlegging

Planleggingen av undervisningen er like viktig som selve den tospråklige opplæringen. Skolens ledelse bør sørge for tid og rutiner for samarbeid mellom lærere slik at alle har samme utgangspunkt for å støtte opp under elevenes læring. Den tospråklige opplæringsmodellen gir hjelp og støtte til hvordan samarbeidet kan gjennomføres i praksis.  


Åpne planleggingsdel med tilgjengelighetsmeny her
  • Hvordan kan en tospråklig lærers kunnskap om elevens kulturelle, språklige og faglige bakgrunn bidra i planleggingsarbeid?  

Arbeidsfordeling i planleggingsarbeid kan være asymmetrisk i forholdet mellom lærergruppene. 

  • Diskuter utsagnets gyldighet i din arbeidshverdag. På hvilke måter blir tospråklige lærere involvert i planleggingen? Hvordan kan alle lærere bli hørt og ha påvirkning i planleggingen?