Ressurser

Aktiviteter for undervisning

På NAFOs hjemmeside finner du Tips til språkutviklende aktiviteter som kan gjøre undervisningen mer engasjerende og inkluderende.  

Boka Broen til fagspråket (Thise og Vilien, 2021) har tilleggsmateriell med maler og elevark.

Ressurser for å støtte undervisning  

Utforsk NAFOs samling av flerspråklige ressurser for ulike skolefag på morsmål.no. Her finner du fagtekster, plakater og billedkort på flere språk som kan brukes i matematikk, naturfag, samfunnsfag og KRLE.  

Leter du etter flerspråklige læremidler som gir støtte i ulike fag? Sjekk ut vår lenkeportal skolekassa.no

Har du elever som har arabisk, tigrinja og somali som sitt sterkeste språk, kan Lumbrikus brukes for flerspråklig undervisning i norsk og naturfag.

Se på vår samling av flerspråklige fortellinger. Disse historiene reflekterer et mangfold av kulturer og språk. 

Bildetema er en flerspråklig bildeordbok med bilder, tekst og lyd. Elevene kan lære nye ord og begreper på sitt sterkeste språk, samtidig som de utvikler ferdigheter på norsk.

Lexin er en digital flerspråklig ordbok laget for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen.

Planleggingsverktøy

Udir har utviklet et planleggingsverktøy for opplæring. Verktøyet kan brukes til å jobbe med de didaktiske spørsmålene hvorfor, hva og hvordan i planlegging av opplæring i tråd med læreplanverket.

Planleggingsverktøy utviklet i forbindelse med kompetansepakken:

Velg om du vil bruke PDFene digitalt eller skrive dem ut på papir.

Mal for halvårsplan

Oversikt over tospråklige lærere på skolen

Organisering av tospråklig opplæring i fag på skolenivå

Samtaleguide for samarbeidsmøter mellom lærere

Mal for planlegging av undervisningsøkt eller periode

Mal for evalueringssamtale med eleven

Kompetansepakker for skoleutvikling 

Kompetansepakker som skolen kan bruke for å utvikle et mer inkluderende og støttende læringsmiljø.

Språkutviklende undervisning ved NAFO 

Flerspråklighet som ressurs ved NAFO 

Kompetansepakke – Tospråklig fagopplæring ved Udir  

Filmserie – Språket bär kunskapen ved UR Play