Flerspråklige animasjonsfilmer

NAFO har fått laget animasjonsfilmer om heksen Dhegdheer med lyd på enten somali, persisk, urdu eller tamil sammen med norsk. Det er elever i 2. klasse ved Hagaløkka skole og 7. klasse ved Vestby skole har laget tegningene i filmene. Barna har ulike oppfatninger av hvordan heksa Dhegdheer ser ut, så dere vil derfor møte henne i forskjellige skikkelser. Vi håper historien vil inspirere til dramatisering og lek i barnehage og skole!

Se filmene på youtube

Veiledningshefte har kommet på mange språk

Veiledningsheftet, Barn i flerspråklige familier, er nå publisert på NAFOs hjemmeside på 13 språk i tillegg til norsk.

Spørsmål om barns flerspråklige utvikling

Veilederen tar for seg 10 ulike spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling. Dette kan være spørsmål som: «Kan barn lære flere språk samtidig?» og «Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?»

Heftets målgruppe
Heftet er rettet mot foreldre og også ansatte i barnehager, skoler og på helsestasjoner. Veilederen kan være et fint utgangspunkt for samtale med foreldre om barnas flerspråklige utvikling.

Du finner veilederen på de ulike språkene under fanen Om NAFO og Publikasjoner

Nyankomne i barnehage og grunnopplæring

Nyankomne barn og unge er en uensartet gruppe. De har forskjellig bakgrunn, både sosialt og faglig, og de har kommet til landet i ulik alder og av ulike grunner. NAFO har en egen fane om nyankomne, med gode råd og mange eksempler fra barnehager, skoler, kommuner og fylker.

Førskolealder
Nyankomne barn og foreldre har ofte behov for ekstra tilrettelegging i møte med barnehagen. Dette er familier som nylig har kommet til Norge og som har liten eller ingen kjennskap til norsk barnehage og til det norske språket. Nyankomne 0-6 inneholder råd til og eksempler fra barnehager og kommuner, samt lenke til arbeidsmåter i flerkulturelle barnehager.

Grunnskolealder
Nyankomne elever og foreldre trenger både tilpasset opplæring og tilpasset informasjon når de kommer til grunnskolen, fordi de har lite kjennskap til norsk skole og norsk språk. Nyankomne 6-16 gir mange eksempler på innføringstilbud og mottaksrutiner samt råd til skoler og kommuner.

Ungdommer over 16 år
Minoritetsspråklige som kommer til Norge i ungdomsalder kan ha rett til enten videregående opplæring eller grunnskoleopplæring for voksne. Nyankomne 16-24 viser mange eksempler på organisering av opplæringstilbud for ungdommer med kort botid og godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune i overgangen fra grunnskole til videregående skole.

Barn og unge asylsøkere
Barn og unge asylsøkere er en svært sammensatt gruppe som kan ha mye usikkerhet i sin livssituasjon. Barnehage og skole kan representere en stabiliserende og viktig faktor i barnas liv. Les mer om barn og unge asylsøkere, se presentasjoner fra kurs og en oversikt over informasjons- og veiledningsmateriell.

Tiltak for integrering
Mange skoler, kommuner og frivillige gjør mye bra når de tar imot nyankomne barn og unge. Vi har samlet en del gode eksempler under overskriftene Fritid, Frivillighet, Opplæring og Kommuner. Se eksempler på tiltak for integrering.

Digitale billedbøker på Tema Morsmål

Tema Morsmål og Fortellerhuset samarbeider om å presentere lydfiler av tospråklige fortellinger på nettsidene. Hver fortelling fortelles samtidig på to språk. Kunstneren, Svetlana Voronkova, har illustrert en av disse fortellingene. Resultatet har blitt digitale billedbøker av fortellingen om Hatteselgeren.
 

Boka, Hatteselgeren, på fem språk
Barn med tamil, persisk, somali, urdu og norsk som morsmål kan nå få lytte til fortellingen på sitt morsmål og samtidig glede seg over Svetlanas fargerike illustrasjoner. Å høre fortellinger på to språk samtidig kan bidra til å styrke barns flerspråklige utvikling og øke deres språklige bevissthet. Klikk på bildene for å se og lytte på billedbøkene. Se fortellingen her.

Hva vil det si å være «norsk» i dagens barnehager?

Barnehageforum har kommet med et eget temanummer i Barnehagefolk som omhandler mangfold og antirasisme, og hva det vil si å være norsk i dagens barnehager (Barnehageforum 2013/3).

Forskere og barnehagelærere skriver om ulike perspektiver som belyser mange perspektiver i dagens mangfoldige barnehager. NAFO har bidratt med en artikkel om språklig og kulturelt mangfold sett i lys av nasjonale føringer og praktiske konsekvenser. Les mer her

To av NAFOs fokusbarnehager bidrar også med artikler. Lena Salamonsen fra Gjøvik barnehage skriver om inkluderende foreldresamarbeid og hvordan de bygger gode relasjoner til foreldrene med hjemmebesøk. Les mer her.

Berit Aasen fra Bikuben barnehage i Sunndal skriver om hvordan de voksne i barnehagen møter tospråklige barn og hvor viktig det er å utforske språk og opplevelser sammen med barna. Les mer her.

Bikuben barnehage har også skrevet en tekst om å gi ordene innhold og hvordan barnehagen kan bidra i flerspråklige barns begrepsutvikling. Les mer her.

Barnehagefolk blir utgitt av barnehageforum

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord