Innsats for andre

Innsats for andre frivillig arbeid
Valgfaget innsats for andre tar sikte på å gi elevene en innføring i frivillig og holdningsskapende arbeid. Elevene skal blant annet kartlegge behov i lokalsamfunnet og planlegge og gjennomføre praktiske tiltak. Å gjøre en innsats for andre kan åpne opp for kulturmøter og positiv relasjonsbygging i et flerkulturelt samfunn. For eksempel kan man organisere aktiviteter for unge asylsøkere på asylmottak, arrangere fotballkamper, kinokvelder eller bokkaféer, være besøksvenn for eldre mennesker eller klippe gresset til naboen.

Læreplan og veiledning

Læreplan i valgfaget innsats for andre
Innsats for andre – veiledning til valgfaget

Undervisningsopplegg
Gata mi/bydelen min/bygda mi


Elevene kartlegger og presenterer sitt lokalmiljø med tanke på muligheter for aktiviteter, samlingspunkter og behov for frivillig arbeid. Undervisningsopplegget bygger på kompetansemålet
«kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører».

Last ned undervisningsopplegget her

Syv undervisningsopplegg om språk, fag og inkludering

hender_innsatsforandre
Inkludering av nyankomne ungdomsskoleelever i den norske skolen
Her kan du laste ned syv undervisningsopplegg med forslag til hvordan nyankomne elever og elever i valgfaget Innsats for andre kan samarbeide på viktige områder i skolen. De syv oppleggene har felles innledningstekst og kompetansemål. Sentrale temaer i oppleggene er inkludering og arbeid med muntlige og skriftlige ferdigheter.

Last ned undervisningsoppleggene her.

Midttimeaktiviteter i et mangfoldsperspektiv

Innsats for andre midttimeaktiviteter
I dette undervisningsopplegget skal elevene kartlegge behov og planlegge og lede praktiske aktiviteter ved egen skole. Formålet er å ivareta interessene til ulike elevgrupper ved skolen, skape et godt sosialt miljø og grunnlag for vennskap på tvers.

Last ned undervisningsopplegget

Eventyr og sagn fra mange land på SFO

lesevennerI dette undervisningsopplegget får elevene mulighet til å gå i Asbjørnsen og Moes fotspor og samle inn, skrive ned og gjenfortelle eventyr og sagn fra forskjellige land. Flerspråklige elever vil i et slikt opplegg være en ressurs både i innsamlingsfasen og formidlingsfasen. De kan intervjue kildene på eget morsmål og ikke minst videreformidle eventyr på et språk som de yngste barna kan kjenne igjen.

Last ned undervisningsopplegget
I filmen Lesevenner ser du et eksempel på barn fra 4. trinn som leser for barn i barnehage.

 

Trenger du flere ideer?

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord