Forskning om barns språk og språkmiljø i barnehagen

onsdag 3. september 2014

Høgskolen i Oslo og Akershus har laget en tematisk oversikt over skandinavisk forskning i tidsrommet 2006 til 2014 på språk og språkmiljø i barnehagen.

Betydningen av morsmålsferdigheter og sammenhengen mellom første- og andrespråket

torsdag 14. august 2014

I Pedagogisk Tidsskrift nr 4 2014, finner man artikkelen Betydningen av morsmålsferdigheter og sammenheng mellom første- og andrespråket skrevet av Liv Bøyesen. Her kritiserer hun en tidligere artikkel av Lervåg og Melby-Lervåg.

Vurdering av andrespråksinnlærere – en utfordring i skolen

torsdag 14. august 2014

Kirsten Palm, HiOA og Else Ryen, Multiling, UiO, har undersøkt om kartleggingsmateriellet Språkkompetanse i grunnleggende norsk er hensiktsmessig for å vurdere andrespråkselevers språkkompetanse.

Bedre utbytte av tospråklig fagopplæring

onsdag 13. august 2014

Kjølberg skole og Fredrikstad internasjonale skole har samarbeidet om prosjektet «Trekantsamarbeid». Hensikten var å organisere tospråklig fagopplæring slik at minoritetsspråklige elever skulle få et mer helhetlig opplæringstilbud.

98 % av minoritetselevene fullfører

mandag 11. august 2014

Elevene med minoritetsbakgrunn ved Thor Heyerdal videregående skole dropper ut i enda mindre grad enn de andre elevene på skolen. Les artikkel fra Aftenposten om hvorfor.

Vellykket integrering av innvandrere

tirsdag 17. juni 2014

Finnes det en suksessoppskrift på hvordan kommuner best kan integrere innvandrere og flyktninger? Pilotstudier i to Agder-kommuner viser at det arbeides veldig forskjellig med integrering.

Andrespråkslæring i barnehagen

onsdag 4. juni 2014

I sitt doktorgradsarbeid har Gunhild Tomter Alstad (UiO) analysert barnehagen som språkarena. Alstad understreker at barna ikke lærer andrespråk bare ved at de går i barnehage.

Film om skriveopplæring for andrespråkselever

tirsdag 3. juni 2014

For andrespråkselever kan det abstrakte språket i en faktatekst sette en stopper for innlæringen. På den svenske skolen Sollentuna International School har læreren Meta Hylén og hennes kollegaer utviklet en metode for grundige språkanalyser og bearbeiding av tekst.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord