NAFOs ressurser for PPT

fredag 9. mai 2014

NAFO kan bistå PP-tjenesten med veiledning, kurs og materiell for kartlegging og utredning som vil kunne gi økt kompetanse i flerspråklighet og flerkulturell forståelse. NAFOs egne nettsider for PPT er nå forbedret og utvidet.

Etnisk kapital viktigere enn klasse

tirsdag 29. april 2014

Utdanningsdriv, foreldrekontroll og migrasjonserfaring: Etterkommere av innvandrere er flinkere til å overvinne klassebarrierer enn nordmenn flest. Men utdanningsdrivet betyr også at de unge utsettes for press – et press som ikke alle takler like bra.

Mosaik – helsefremmende kulturtilbud

mandag 28. april 2014

Mosaik var et treårig utviklingsprosjekt (2010–2013) som satte søkelyset på kulturelle virkemiddel, musikk og musikkterapi i arbeidet med helse og integrasjon for asylsøkere og flyktninger i Sogn og Fjordane.

Transnasjonal oppvekst

fredag 25. april 2014

Hva skjer med barn og unge med innvandrerbakgrunn som flytter til utlandet i lengre tid for så å komme tilbake? Ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning belyser omfang, årsaker til og konsekvenser av slike opphold.

Evaluering av tilskuddsordning for barnehage

mandag 7. april 2014

Tilskuddsordningen, «Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder», er evaluert av Rambøll Management.

Tigrinja på Tema Morsmål

fredag 4. april 2014

Tigrinja har vært et etterspurt språk på Tema Morsmål, og vi er nå glade over å kunne presentere de nye sidene.

Minoritetselevers språkferdigheter

torsdag 3. april 2014

Gunhild Tveit Randen har i sin doktorgradsavhandling, Tilstrekkelige ferdigheter i norsk? Kartlegging av minoritetsspråklige skolebegynneres språkferdigheter, sett nærmere på hva slags språkopplæring tospråklige elever får i den norske skolen.

15 år med mor-barngruppe

tirsdag 11. mars 2014

Mor og barn-gruppa startet som et pionérprosjekt der målet er å gi mødre med små barn mulighet til å lære norsk mens barna får være med.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord