Debatt om flerspråklighet og morsmål

torsdag 12. desember 2013

Basert på de siste dagers mediedebatt er det lett å få inntrykk av at tospråklighet er vanskelig, skadelig og til hinder for å lære norsk på skolen.

Ambulerende tospråklige lærere

onsdag 4. desember 2013

Tospråklige morsmålslærere og faglærere må ofte arbeide ved flere skoler på en gang. Joke Dewilde ved Høgskolen i Hedmark har nylig levert en doktorgradsavhandling som peker på at dette gir mangel på kontinuitet og gjør det vanskeligere å samarbeide med de andre lærerne.

Kampen for språket

onsdag 27. november 2013

Se dokumentar fra NRK om sør-samisk kamp for å bevare språk og kultur. Elgå skole har fått midler til prosjekt for å kunne styrke barnas sør-samiske språk.

Hvordan lever asylbarn med endelig avslag?

mandag 25. november 2013

En ny Fafo-rapport skrevet på oppdrag fra Redd Barna dokumenterer hvordan barn med avslag lever i Norge i dag. Den viser at hverdagen til asylsøkerbarn, og her spesielt hverdagen til asylsøkerbarn med endelig avslag, preges av andre strukturelle rammer enn barn i majoritetsbefolkningen.

Vox-speilet 2013

tirsdag 19. november 2013

Antall deltakere i ordinær grunnskoleopplæring for voksne har økt de siste årene og teller nå nærmere seks tusen deltakere. De fleste av disse har andre morsmål enn norsk.

Digitale billedbøker på Tema Morsmål

tirsdag 19. november 2013

Fortellingen om Hatteselgeren finnes nå i illustrert utgave og kan lyttes til på fem språk; tamil, persisk, somali, urdu og norsk.

Hva vil det si å være «norsk» i dagens barnehager?

tirsdag 5. november 2013

Barnehageforum har kommet med et eget temanummer i Barnehagefolk som omhandler mangfold og antirasisme, og hva det vil si å være norsk i dagens barnehager.

Skoleledelse på flerkulturelle skoler

mandag 4. november 2013

Janne T Scheie har skrevet en masteroppgave der hun har intervjuet skoleledere i ungdomsskolen om hvordan de ser på sin kompetanse som ledere i en flerkulturell skole.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord