Vil du ta etter- eller vidareutdanning? Finn eit studietilbod innan fleirkulturelt mangfald eller andrespråkspedagogikk som passar for deg.

Er det bare normal andrespråksutvikling, eller kan det være dysleksi? Les mer om dysleksi og flerspråklighet.

NAFO mottok i dag en pris for sitt arbeid med universell utforming av IKT på OsloMet. Prisen ble delt ut av digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Hvordan hjelpe elever med dysleksi i språkundervisningen? Lancaster University har laget et nettkurs for lærere som gir en innføring i teori og praksis knyttet til dysleksi og utfordringer med å lære andrespråk eller fremmedspråk.

I regjeringens integreringsstrategi fremheves utdanning som et viktig redskap for god integrering, deltakelse i arbeidsliv og hindring av utenforskap.

Foreldremøte høyrer med ved byrjinga av eit nytt barnehage- og skuleår. Nokon opplever utfordringar knytt til å få alle foreldre/føresette med. Her kan du lese nokre tips og tankar rundt dette temaet.