Tilbud om fjernundervisning på ukrainsk

NAFO har utviklet et tilbud for nyankomne ukrainske elever med behov for opplæring i grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk. Søk om å delta innen 10. januar.