Kompetansevingskurs på nett

NAFO har utviklet nettbaserte kompetanseutviklingskurs som kan brukes av hele personalet i barnehagen eller skolen. Kursene tar for seg ulike temaer og består av introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, filmer, miniforelesninger, fordypningsartikler og praksisoppgaver. Det er lagt opp til mye diskusjon og samarbeid. For å gjennomføre kursene er det derfor nødvendig at det settes av tid til dette. Det er anledning til å velge ett eller flere temaer.

Barnehage

Temaet Flerspråklighet i barnehagen er overordnet de øvrige temaene, og det vil være nyttig å gjennomgå dette først.

Flerspråklighet i barnehagen
Språk i lek og aktivitet
Språkutviklende samtaler

Hvordan jobbe med temaene i barnehagen?

Skole

Språk i alle fag

Disse temaene handler om å legge opp undervisning med et språklig fokus for alle elever, både minoritetsspråklige elever og elever med norsk som morsmål.

Språkutviklende undervisning
Ordforråd

Hvordan jobbe med temaene i skolen?

Nyankomne elever

Nyankomne – barnetrinn
Nyankomne – ungdomstrinn
Nyankomne – videregående

Hver pakke består av fem økter og tar for seg temaene mottak av nyankomne elever, opplæring den første tiden, samarbeid og overganger mellom ulike opplæringstilbud. Kurspakkene er laget av NAFO i forbindelse med prosjektet Språkløyper – nasjonal strategi for språk, lesing og skriving.Bankgata_jenter
Bleiker
Kampen_alfa

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord