Kompetansevingskurs på nett

NAFO utvikler nettbaserte kompetanseutviklingskurs som kan brukes av hele personalet i barnehagen eller skolen. Kursene tar for seg ulike temaer og består av introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, filmer, miniforelesninger, fordypningsartikler og praksisoppgaver. Det er lagt opp til mye diskusjon og samarbeid. For å gjennomføre kursene er det derfor nødvendig at det settes av tid til dette. Det er anledning til å velge ett eller flere temaer.

 

Barnehage

Det finnes tre temaer til bruk i barnehage. Temaet Flerspråklighet i barnehagen er overordnet de øvrige temaene, og det vil være nyttig å gjennomgå dette først.
 

 

Temaer for barnehage

 
 

Skole

Det finnes fem temaer til bruk i skolen. De første to temaene Språkutviklende undervisning og Ordforråd passer godt for å legge opp undervisning med et språklig fokus for alle elever, både minoritetsspråklige elever og elever med norsk som morsmål. Under finner man også tre kompetansehevingspakker om nyankomne elever på ulike trinn.

 

Temaer for skole
Nyankomne elever

NAFO har laget tre kompetanseutviklingspakker om nyankomne elever, én pakke for barnetrinn, én for ungdomstrinn og én for videregående. Hver pakke består av fem økter og tar for seg temaene mottak av nyankomne elever, opplæring den første tiden, samarbeid og overganger mellom ulike opplæringstilbud. Kurspakkene er laget i forbindelse med prosjektet Språkløyper – nasjonal strategi for språk, lesing og skriving.

norsk som andrespraak i naturfag
Språkverksted Hagaløkka 1
Bankgata_jenter
Bleiker
Kampen_alfa

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord