Barnehage

NAFO utvikler nettbaserte kompetanseutviklingskurs som kan brukes av hele personalet i en barnehage. Kursene vil ta for seg ulike temaer og består av introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, filmer, miniforelesninger, fordypningsartikler og praksisoppgaver. Det er lagt opp til mye diskusjon og samarbeid. For å gjennomføre kursene er det derfor nødvendig at det settes av tid til dette. Det er anledning til å velge ett eller flere temaer.

Temaet Flerspråklighet i barnehagen er overordnet øvrige temaer, og det vil være nyttig å gjennomgå dette først.
 

 
 

Temaene

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord